Skip to main content

Halogenfrie installasjonskabler

Alle materialer som brukes i LiteRex og Reka R installasjonskabler er halogenfrie. Halogenfrie installasjonskabler inneholder ikke PVC og produksjonsmaterialene er enkle å resirkulere. Kappe- og isolasjonsmaterialene som brukes i halogenfrie installasjonskabler og polymerer iht. ROHS-direktivet, og inneholder verken kadmium, kvikksølv, bly, krom eller bromerte flammehemmere.

Halogenfrie installasjonskabler genererer bare litt røyk og sprer ikke brann, verken individuelt eller i bunter. Vi anbefaler å bruke disse kablene i områder med mange mennesker og hvor evakuering er vanskelig. Disse inkluderer barnehager, restauranter, skoler, sykehjem og offentlige bygninger.

Standardene krever at det i nye installasjoner brukes brannhemmende og halogenfrie kabler som genererer så lite røyk som mulig. Tidligere har lignende kabler vært nødvendig i elektriske installasjoner i bygningsutganger.

På grunn av erfaringer fra sykehusbranner de siste ti årene, er det utarbeidet nye krav. Medisinsk utstyr har blitt betydelig skadet på grunn av røyk og sot som er generert på grunn av brente vanlige kabler. Dette kunne ha vært unngått ved bruk av halogenfrie kabler.

Røykdannelse er av betydning i forhold til rask evakuering. LiteRex og RekaR -produktfamilien oppfyller uten tvil disse nye kravene til kabler som brukes ved medisinske institusjoner. Rekas fullsortiments produktfamilier med halogenfrie LiteRex og brannsikre Flamerex-kabler inkluderer installasjons- og kraftkabler, samt instrumenterings- og styrekabler. Skjermede EMC-kabler er også tilgjengelig.