Skip to main content

Installasjonsledninger

Installasjonsledninger brukes for å tilføre strøm til bygninger som bruker en fast rørinstallasjon, dvs. en tradisjonell innfellingsinstallasjon, hvor en valgt bunt med installasjonsledninger trekkes inn i installasjonsrøret ved hjelp av en trekkline. PN-installasjonsledninger brukes også inni utstyr og fordelingstavler.

PN installasjonsledninger brukes, på samme måte som ML, for å tilføre strøm til bygninger, fordelingstavler og utstyr, samt inni fordelingstavler, koblingstavler og utstyr.

Takket være den fleksible ledertypen, kan PN-ledere også installeres på trange steder.

RK-installasjonsledninger brukes også i jordingssystemer hvor de kan installeres direkte uten ytterligere beskyttelse. PN og RK-installasjonsledninger kalles begge for fleksible installasjonsledninger. Den svært fleksible ledertypen er enkel å installere på trange steder.

Det finnes også halogenfrie versjoner av installasjonsledninger.