Skip to main content

CPR - Byggproduktregulering

CPR for kabler, i et nøtteskall

EN50575 er en del av «European Construction Product Regulation», CPR (EU 305/2011)

  • Definerer ytelsesklasser for reaksjon av brann i kabler som brukes i permanente konstruksjoner, inkludert infrastruktur
  • Inkluderer kabler for overføring av strøm og data når de brukes som byggevarer, men unntatt brannkabler og noen andre spesielle kabler som vil få sine egne regler senere
  • Typeprøving må gjennomføres i uavhengige, godkjente testlaboratorier
  • Påkrevde tester: varmeutslipp, røykproduksjon, flammespredning, flammende dråper og surhet
  • Forskriften definerer syv brannprestasjonsklasser (A ... F) og tre underklasser (s, d, a)
  • De nødvendige CPR-klassene i ulike konstruksjoner er definert på nasjonalt nivå av hvert EU-land. Kriteriene for klassene og testingen er likevel det samme for alle.
  • Produsenter må gi CE-merking på produktpakken, informasjon om reaksjonsklasse på produktetiketten, og DoP (Deklarasjon av ytelse) tilgjengelig for alle brukere på sitt eget språk.
  • Kommer til å gjelde 1.7.2017. Overgangsperioden startet i 10.6.2016. I løpet av denne overgangstiden kan produsenten plassere kabler på markedet basert på både nye og gamle krav.
  • Etter 1.7.2017 skal produsenten gi opplysninger i henhold til de nye klassifikasjonskravene. Grossister kan imidlertid selge og entreprenører / installatører kan fortsatt bruke produkter med gammel merking selv etter overgangsperioden.