Skip to main content

Byggproduktreguleringen og fremtidens installasjonskabler

Byggproduktreguleringen gjelder også for elektriske kabler, fra juli 2017. Formålet er blant annet å forbedre brannsikkerheten og miljøet ved å harmonisere CE-merkene på byggevarer. For installasjonskabler, er halogenfrie kabler svaret. De er sikre, miljøvennlige og oppfyller selv de strengeste CPR-kriteriene.

Byggproduktregulering (EU 305/2011), CPR, er en del av EUs lovgivningsramme som støtter fri flyt av varer over grenser i EU-regionen.

CPR identifiserer en rekke grunnleggende krav som skal oppfylles av produkter som brukes i byggverk – f.eks. bygninger, men også infrastruktur som veier, broer og tunneler. Avhengig av produktene klassifiseres de for eksempel i områder med «mekanisk motstand og stabilitet» (for å unngå kollaps etc.), «hygiene, helse og miljø» (utslipp av farlige stoffer, giftige gasser, etc.) eller «sikkerhet i tilfelle brann». Kabler er underlagt disse sistnevnte kriteriene.

Europeisk standard EN 50575 for kabler er rammen, men også friheten

EN 50575 er en harmonisert produktstandard under CPR og definerer den grunnleggende reaksjonen på brannattributter for kraft-, kontroll- og kommunikasjonskabler som brukes til generelle bruksområder i byggverk, uavhengig av spenning. Funksjonsikre kabler og noen andre spesielle kabler er utelukket, og vil få sine egne krav senere.

Produktstandarden EN 50575 tar ikke stilling til design, materialer eller produksjonsmetoder for kablene; Den definerer harmoniserte prosedyrer for klassifisering av kablene i henhold til de testede ytelsene under brann. Kabler må testes for varmeutslipp, røykproduksjon, flammespredning, flammende dråper og surhet. Ifølge brannytelsen kan kablene kategoriseres i syv brannklasser (Aca ... Fca) med tre underklasser (s for røykproduksjon, d for flammende dråper og a for surhet). Typeprøving må gjennomføres i uavhengige, spesifikt akkrediterte testlaboratorier. Dette sikrer at alle kabler som selges som byggprodukter i EU, oppfyller de samme klassifikasjonskravene, på samme harmoniserte måte.

EU-forskriften definerer bare reaksjonen på brannklasser av kablene, og hvordan man tester og kommuniserer dem. Minimumskravene for kabler som skal installeres i forskjellige konstruksjoner og deler av dem, defineres uavhengig av de nasjonale myndighetene i hvert EU-land. På denne måten kan hvert land bestemme de ønskede sikkerhetsnivåene som overholder nasjonale forskriftene, samt lokale byggemetoder og tradisjoner.

«For eksempel, i Finland vil de mest sannsynlige klassene som brukes, være Cca, Dca og Eca og underklassene,» sier Mika Mutru, direktør for produktutvikling hos Reka Kabel. Mutru har vært aktivt involvert i standardiseringsarbeidet til kabelsegmentet i Finland. Han ser at med installasjonskabler vil de nordiske landene mest sannsynlig stille meget tilsvarende krav.

Halogenfritt kommer med alle fordelene

Ifølge Mutru vil minimumskravene for installasjonskabler sannsynligvis øke. For eksempel, i noen deler av konstruksjonen kan det være nødvendig med klasse Dca -s2, d2, a2 (klasse brannsikret, lav røykproduksjon kabel med lavt surhetsnivå). «Dette kravet er vanskelig å møte med PVC-kabler,» forteller Mutru. «Halogenfrie kabler produserer betydelig mindre røyk og har lavere surhetsnivåer enn vanlige PVC-kabler. Halogenfrie installasjonskabler er et meget godt valg, for eksempel i miljøer der store mengder mennesker er i fare for å bli utsatt for brann og røyk.»

Ved brann kan materialene som brukes i kabler ha en avgjørende innvirkning på helse, miljø og sikkerhet. Tykk røyk fra kabler i brann kan påvirke helsen til personer som inhalerer røyken, samt redusere synligheten til rømningsveier. I tillegg til helserisiko, kan giftige gasser og syrer dannes ved høye temperaturer og føre til alvorlig skade på konstruksjoner, maskiner og spesielt elektronikk.  Flammende dråper som faller fra tak sprer brannen enda lenger.

Halogenfrie kabler reduserer alle disse risikoene, sammenlignet med PVC-kabler. Veldesignede halogenfrie kabler har også andre fordeler. De er moderne lette i designen, og ekstremt lette å avmantle.

«Ved å velge Rekas halogenfrie installasjonskabler, sørger du for at du overholder kriteriene fastsatt av nordiske lovverk,» sier Mutru. «Og husk, du trenger ikke å nøye deg med minimumskravene. En designer eller entreprenør som bryr seg om sikkerhet og miljø velger alltid halogenfritt.»

Reka er den beste partneren – fordi vi bryr oss

For Reka Kabel er kontinuerlig produktutvikling normen. «Vi fokuserer sterkt på å utvikle sikre og installasjonsvennlige halogenfrie kabler,» sier Mika Mutru. «Vi ser på halogenfrie kabler som fremtidsutviklingen i Finland og Norden, og vi vil være i frontlinjen ved å tilby kabler av høy kvalitet i dette segmentet.»

Markedsutviklingene er ikke de eneste pådriverne for denne utviklingen. «Vi bryr oss om mennesker og miljø», sier Jari Haapala, direktør for menneskelige ressurser, kvalitet og miljø på Reka Kabel. «Vi vil ha kablene med de best mulige egenskapene for konstruksjon, slik at omgivelsene våre blir så trygge og miljøvennlige som mulig. Vi utvikler kablene våre med alle disse aspektene i tankene.»

Reka Kabel er klar for CPR.» Vi tester alle kablene våre i de nye forskriftene, sier Haapala. «Vi sørger for at alle kablene våre overholder regelverket, normene og standardene, slik at du ikke trenger å bekymre deg for dem.» Og ved å velge halogenfrie installasjonskabler kan du være sikker på at de nødvendige reaksjonsklassene i konstruksjonen din er oppfylt, uansett hvor du bygger den.