Kabelordliste

Kabelproduksjon

Legging: Et arbeidstrinn hvor de ulike kabelelementene kombineres. Kan fullføres i ett enkelt trinn eller i flere trinn.

Kryssbinding: En prosess hvor det dannes kjemikaliebindinger mellom molekyler i en polymer. Prosessen kalles ofte for «herding» av plast.

CV-linje: CV er en forkortelse for «continuous vulcanisation» (kontinuerlig vulkanisering). CV-linjen brukes for å isolere lederen og danne kryssbindinger i plastisolasjonen for forbedrede egenskaper. I praksis betyr dette å herde polyetylen ved høyt trykk og høy temperatur.

Trekking: En kaldformingsprosess hvor råmateriale (aluminium eller kobber) trekkes gjennom et hull i en form laget av et hardt materiale. Det kan være flere former langs trekklinjen og hulldiameteren til den siste formen avgjør ledningens endelige diameter.

Ekstrusjon: Et arbeidstrinn hvor plastråstoffet smeltes og ekstruderes ved høyt trykk og temperatur, og tvinger det inn i kabelens struktur. Ekstrusjon brukes vanligvis for isolasjon av ledninger og for å danne kabelens ytre kappe.

Kabelstruktur

Armert kabel: En kappe som er beskyttet under et lag med metalledninger eller teip under mantelen. Avhengig av kabelstrukturen, er de vanligste armeringsmaterialene galvanisert stål, aluminium og kobber.

Bunnforsterkning: Et strukturelt lag inni kabelen som beskytter laget under. F.eks. halvledende teip brukes som bunnforsterkning under metallskjermingen, og danner en base for kobberledninger.

Ledende materiale: Ethvert ledende materiale som lar strøm passere gjennom det. I tillegg til de faktiske lederne, brukes ledende materialer i mange andre lag i kabelen.

Leder: Den innerste delen av kabelen. Ansvarlig for å føre den elektriske strømmen.

Elektrolytisk kobber: En ekstremt ren form for kobber som er renset elektrolytisk for å forbedre den optimale elektriske ledeevnen.

Isolerende materiale: Ethvert materiale som forhindrer at elektrisk strøm går gjennom det. I tillegg til den faktiske isolasjonen, brukes isolerende materialer i andre lag i kabelen.

Tvunnet parkabel: To isolerte ledninger er tvunnet sammen. Den tvunnede parkabelen er et grunnelement i nesten alle dataoverførings- og signalkabler.

Metallskjerming: Et lag mellom isolasjonen og skjermen. Typisk laget av aluminium eller kobber og gir en bane for jordfeil og ladestrømmer. Minst én ende av metallskjermingen må være jordet.

Kappe: Det ytre laget av kabelen. Gir støtte til strukturene under og beskytter dem mot fukt og mekanisk stress. De vanligste kappematerialene inkluderer PE- og PVC-plast.

Generell informasjon om kabler

Brannytelse: Beskriver hvordan kabelen presterer i tilfelle brann. Flere ulike standarder setter kravene til ytelsen til kabler under forskjellige omstendigheter.

Brannfareklasse: Spesifiserer tids- og branntestbetingelsene for hvor kabelen forblir funksjonell. De vanligste bruksområdene for brannklassifiserte kabler inkluderer sykehus og andre offentlige steder.

Flammehemmende: Kabelens flammespredningsklassifisering indikerer hastigheten kabelen vil spre brann når den har tatt fyr. Flammehemmende kabler brukes typisk i sykehus og andre offentlige steder.

HV: Høyspenning. En kabel eller system med en spenning som er høyere enn 52 kV.

MV: Mellomspenning. En kabel eller system med en spenning i området 6–42 kV

LV: Lavspenning. En kabel eller system med en spenning som ikke er høyere enn noen få kilovolt.

Kraftkabel: En kabel som er designet spesielt for å lede elektrisk strøm.

Spesialkabel: En kabel som er designet for et spesielt formål. Kan være en kraftkabel, signalkabel eller en kombinasjon av begge.

Materialer

Plastforbindelse: En homogen blanding av polymerer, fyllstoffer og additiver. Fyllstoffer og additiver brukes for å oppnå de ønskede egenskapene.

Fyllstoff: Et materiale eller lag inkludert i kabelstrukturen og som skal gi ønskede funksjoner eller egenskaper, f.eks. vanntetthet eller bestemte brannegenskaper.

Halogenfri: En polymer eller annet materiale som ikke inneholder noen grunnelementer fra halogengruppen. Den vanligste halogenfrie polymeren er PE, polyetylen.

Halogenert polymer: En polymer som inkluderer grunnelementer fra halogengruppen, mest typisk klor. Halogenerte polymerer avgir giftige gasser og mye røyk når de brenner. Den vanligste halogenerte polymeren er PVC, polyvinylklorid.

FRHF(BFSI): En forkortelse for «Fire Retardant Halogen Free» (brannhemmende halogenfri). Brukes for kabler som ikke sprer brann og som forblir funksjonelle i tilfelle brann, selv om de er installert i bunter.

Polymer: Et langkjedet hydrokarbon som genereres ved å kombinere flere korte hydrokarbonmolekyler til lange kjeder.

Polyetylen: En polymer produsert fra etylenmonomerer, et vanlig materiale i mantler og isolasjon. Ekstremt brennbart.

PVC: Polyvinylklorid. En halogenert polymer (med klor) som ikke lett tar fyr, men som avgir giftige gasser og mye røyk når de brenner. Brukes både som isolasjon og i mantler.

Halvledende lag: En polyetylenbasert forbindelse tilsatt karbon for å øke elektrisk ledeevne. Brukes som isolasjon i mellom- og høyspenningskabler for å jevne ut variasjoner i det lokale elektriske feltet.

XLPE (PEX): En forkortelse for «cross-linked polyethylene» (kryssbundet polyetylen). Elektrisk, mekanisk og kjemisk mer holdbar enn vanlig polyetylen. XLPE inkluderer ekstra kryssbindinger mellom polymerkjedene. Brukes i kabler som isolasjon.

Diverse

Kabeltilbehør: Alt tilbehør som brukes ved installasjon av kabler, f.eks. festing, avslutning eller forlenging av kabelen.

Spole: Små mengder kabler leveres som spoler. Spoler er typisk viklet i plast eller pakket i små esker.

Rull: Større mengder kabel leveres vanligvis på ruller eller store ruller eller tromler i tre eller plast. Rullebredden varierer fra noen titalls centimeter til mer enn tre meter.

Kabelskjøt: Et produkt som gjør at en kabel kan forlenges ved å koble den til en annen uten at det går på bekostning av systemets sikkerhet eller ytelse.

Kabelavslutning: En enhet som brukes spesielt i mellom- og høyspenningskabler, slik at kabelen kan kobles til f.eks. luftisolerte systemer. Kabelavslutninger brukes for å forsegle kabelenden og for å omdirigere kabelens elektriske felt for å forhindre feil.

Standard: Et internasjonalt vedtatt sett med regler som bestemmer riktig atferd og måte å fremstille bestemte produkter på. For eksempel reguleres kabelproduksjon av nasjonale, europeiske og internasjonale standarder.