Skip to main content

Kabler til vindmølleparker

Vinden genereres når temperatur- og trykkforskjeller i luftmassene fører til at luften beveger seg. Vindkraft er basert på å omdanne kinetisk energi i luftstrømmer til elektrisk energi. I tillegg til å være en form for fornybar energi, gir den ingen utslipp i luft, jordsmonn eller vann. Områdene som er best egnet for vindkraftproduksjon inkluderer kystlinjer, offshore-områder, bakker og forskjellige innenlandsmiljøer.

Når det gjelder investeringer, er det betydelig mer kostnadseffektivt å konstruere en vindmøllepark på fastlandet, både langs kysten og i innlandet, enn å plassere anlegget på vann (nær land og offshore) eller på øyer. Dryrex og Rekoclean, finskproduserte kraftkabler fra Reka Kabel, er en pålitelig løsning for denne typen fastlandsbruk.

Dryrex-produkter er mellomspenningskabler spesielt velegnet for bruk i energioverføringsnettverk ved vindmølleparker. De kan installeres direkte i bakken både på kystlinjen og på opparbeidede terrasser som stikker ut fra land. Dryrex-kabler kan også brukes i jord som er konstant eller regelmessig våt.

Reka Kabel har flere års erfaring innen vertikale kabler installert i vindturbintårn. De halogenfrie og flammehemmende kraftkablene i vår Rekoclean-produktserie er en økonomisk og utprøvd løsning for alle typer vindmølleparker, inkludert de som er beregnet for det utfordrende nordiske miljøet.

Den innvendige nettverkskablingen i en vindmøllearm består typisk av jordkabler. Kablene kobler sammen de individuelle turbinene slik at elektrisitet kan overføres til et lokalt eller nasjonalt fordelingsnett. En typisk vindmøllepark inkluderer kabler for overføring av elektrisitet og data, en transformatorstasjon og kanskje en høyspenningslinje for å koble parken til det nasjonale nettet.