Skip to main content

IFSI-Al Halogenfri kraftkabel i aluminium

Key Flag Symbol

Kabelen kan installeres både uten- og innendørs, for fast installasjon på vegger eller metallstrukturer. Kabelen kan legges direkte i jorden så lenge nasjonale installasjonsforskrifter følges. Kan brukes i direkte sollys. For bygninger der det er store menneskemengder, og ev. evakuering tar lang tid.

 

Generelt efter HD 604 S1 5d og 5I

Egenskaper: 
Flammehemmende EN 60332-3-23, Halogenfri, ikke-korroderende EN 60754, lav røyktetthet EN 61034
Brannklasse: 
Dca-s2, d2, a2
Leder: 

25 mm² flertrådet, rund aluminium
35...300 mm² flertrådet, sektorformet aluminium

Isolasjon: 
Polyetylen med tverrforbindelser
Identifikasjon: 

Identifikasjon efter HD 308 S2:2001

Fyllmatriale: 
Halogenfri fyllmasse
Cu skjerm: 
Kobbertråder og kobberband
Ytterkappe: 
Halogenfri polyolefin, sort