Skip to main content

EMC-kraftkabler

EMC-kraftkabler er skjermet. PVC-materialene som brukes i aluminiums- og EMC-kobberkraftkablene fra Reka Kabel har utmerkede installasjonsegenskaper og lang levetid. EMC-kraftkabler sprer ikke brann når de er lagt i bunter. De blyfrie PVC-forbindelsene er sikre under normale driftsforhold. EMC-kraftkabler er egnet for faste installasjoner innendørs og utendørs.

EMC-kraftkabler er også tilgjengelig uten halogen. Disse kablene inneholder ikke PVC og produksjonsmaterialene er enkle å resirkulere.

Halogenfrie EMC-kraftkabler genererer bare litt røyk og sprer ikke brann, verken individuelt eller i bunter. Vi anbefaler å bruke disse kablene i områder med mange mennesker og hvor evakuering er vanskelig. Disse inkluderer barnehager, restauranter, skoler, sykehjem og offentlige bygninger. 

EMC-kobberkraftkabelen er også tilgjengelig som en brannsikker versjon. Denne kabelen er beregnet for installasjon der det av sikkerhetsmessige hensyn er nødvendig at alarm-, styre-, signal og strømforsyningssystemer virker i tilfelle brann. Brannsikre kraftkabler er inkludert i produktgruppen med brannsikre kabler.