Skip to main content

Mellomspenningskabler

Mellomspenningskabler produseres for et spenningsnivå på 12–36 kV. Mellomspenningskablene i Dryrex-produktfamilien til Reka Kabel produseres i Riihimäki, ved Nord-Europas mest moderne mellomspenningskabelfabrikk. Mellomspenningskabler produseres i aluminium og kobber og et tverrsnitt på opp til 1200 mm2.

Dryrex mellomspenningskabler er plastkabler isolert med kryssbundet polyetylen (XLPE), som representerer førsteklasses isolasjonsteknologi.

De ekstremt pålitelige mellomspenningskablene brukes i industri, kraftproduksjon, kraftoverføring og -distribusjon, samt ved vindmølleparker. I tillegg brukes disse mellomspenningskablene i offentlig transportinfrastruktur, f.eks. for å starte opp tog- og t-banelinjer. Om nødvendig kan våre mellomspenningskabler også produseres i spesialplast, og kan også installeres innendørs og i tunneler hvis de er brannklassifisert.

Reka Kabel er nær kundene og kjenner kundenes behov. Resultatet er at vi ikke fokuserer utelukkende på standardprodukter, men vi kan også produsere skreddersydde produkter som krever spesialløsninger, f.eks. kundespesifikke kabelstrukturer og løsninger.

Mellomspenningskabler brukes hovedsakelig innen bygging av værbestandige nettverk og ved utbedring av nettverkenes pålitelighet. Bruk av mellomspenningskabler gjør det mulig å flytte kraftlinjer under bakken, noe som har vist seg å være en pålitelig metode for å unngå strømbrudd forårsaket av uvær. Ved å bygge kraftlinjer som er mer motstandsdyktig overfor ekstremvær og krevende forhold, kan vi også sikre at samfunnet opprettholder driftskapasiteten.