Skip to main content

Kraftkabel for høyspenning TSLF 36 kV

Key Flag Symbol

Fast installasjon utendørs, på kabelgater, i kabelkanaler og kabelføringer. Kabelen kan også legges i jorden

HD 620 S2:2010 Part 10 Section K

Egenskaper: 
Langsgående og radielt vanntet, kappe med ledende ytre sjikt
Brannklasse: 
F1
Leder: 

Vanntett, flertrådet, rundkomprimert aluminiumsleder

Lederskjerm: 
Halvledende lag av ekstrudert polyetylen med tverrforbindelser
Isolasjon: 
Polyetylen med tverrforbindelser (XLPE)
Isolsjonsskjerm: 
Ekstrudert polyetylen med tverrforbindelser (XLPE). Lederskjerm, isolasjon og isolasjonsskjerm er alle ekstrudert i samme operasjon
Metallisk skjerm: 
Lag av spiralviklede, uisolerte koppertråder med Cu-ekvalisering
Ytterkappe: 
Sort værbestandig PE, med ledende ytre sjikt