Skip to main content

Selskapets visjon

Elektrisitet er den reneste og mest brukte formen for energi. Elektrisitetens rolle i hverdagen, samt forbruket, vil øke i fremtiden. Vi leverer kvalitetskabelløsninger for industri, konstruksjon, elektrisitetsoverføring og telekommunikasjon.

Våre viktigste driftsprinsipper er:

  • globalt tankesett
  • lønnsom vekst
  • verdiskaping for kundene våre, og
  • vårt omdømme for pålitelighet, fleksibilitet og overlegen service.