Skip to main content

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring dekker kvalitetskontroll og kvalitetssikring.

Formålet med kvalitetskontroll er å oppfylle kravene i standarder og kundene våre. Målet med kvalitetssikring er å nå målene våre og sikre tillit fra kundene. Testrom og testlaboratorier forbedrer og garanterer kvalitetsstyringen vår.