Skip to main content

Høyspenningstestlaboratorium

Mellom- og høyspenningskabler testes i Riihimäki i et nytt, moderne høyspenningstestrom.

Det utføres en spenningstest på lengden til hver trommel for å kontrollere isolasjonsstyrken og at kabelen er hel. For å kontrollere kvaliteten til isolasjonen måles en delvis utladning, som sikrer at kabelens isolering er homogen og at det elektriske feltet er jevnt fordelt. 

Spenningene som testes i høyspenningstestrommet, går helt opp til 230 kV. I det skjermede testrommet kan man måle delvis utladning på kabler med ønsket nivå på under 2pC.