Skip to main content

Brannlaboratoriet

Hvert år er det mange mennesker som dør eller blir skadet i branner. De materielle skadene branner medfører er betydelige. En viktig faktor innen forebygging av brannskader er brannsikre, brannhemmende kabler som produserer lite røyk.

Fordi en brann alltid er uforutsigbar, er det utviklet et mangfold tester for å simulere virkelige situasjoner.

Vårt moderne brannlaboratorium utgjør grunnlaget for vår forskning og produktutvikling, og hjelper oss med å gjøre samfunnet sikrere.

Branntestmetoder

 

Branntest på buntede kabler på rist, IEC 60332-3
Selvslukkingstest for enkle kabler og ledninger, IEC 60332-1

Måling av røyktetthet, IEC 61034
Branntest på spenningsførende kabel, IEC 60331