Reka Kabel 60 år

Historier om bedriften og menneskene i den

Dette året er Reka Kabels 60-årsjubileumsår, og til ære for dette samler vi historier om bedriften og folkene i den på denne siden. Jubileumstemaet kommer også frem i våre kanaler på sosiale medier samt i kundekommunikasjonen gjennom hele året.

1961

Produksjonen av kabler startet i Hyvinkää i 1961, da vi leide en fabrikketasje av Villayhtymä til kabelfabrikken. I begynnelsen ble kabelproduksjonen gjennomført som en avdeling av Rentto Oy under varemerket RE-KA med en grønn tråd som kjennemerke.

De første installasjonskablene som var godkjent av det finske elkontrollorganet Suomen Sähkötarkastuslaitos, ble levert i juli i 1961, og dette var starten på Reka Kabels virksomhet.

 

1965

Kabelproduksjonens første tiår

Med nye maskiner startet Reka også med produksjon av jordkabler i 1962. Produksjonslokalene begynte imidlertid å bli for små. I begynnelsen av 1965 kunne Reka flytte inn i nye fabrikklokaler i Hyvinge. Større lokaler og nye maskiner løftet produksjonskapasiteten opp på et helt nytt nivå.

Reka har vært medlem i den finske elektrisitetsgrossistforeningen Finnish Electrotechnical Trade Association (STK) siden 1966. Medlemskapet gjorde det mulig å benytte seg av grossistforretninger og tok salget til Reka opp på et nytt plan.

1972

Starten på eksporten og utvidelse av virksomheten

På 70-tallet ble sortimentet utvidet, og volumet økte. Reka produserte kabelsetttil bilindustrien, avløpsrør i PVC og kabelsett til Saab Scania.

Ettersom virksomheten utviklet seg, gikk også Rekas første eksportleveranse til Island i 1972.

1973

Fabrikken i Keuru tas i bruk

Produksjonen av installasjonskabler og mindre kabler ble flyttet fra Hyvinge til Keuru, hvor fabrikken ble etablert i en ferdig hall som passet til kabelproduksjonen. Den ble utvidet i 1984, og vi fikk en mer strømlinjeformet produksjon.

Nå for tiden produserer fabrikken installasjons- og instrumenteringskabler samt brannsikre og halogenfrie spesialkabler.

1973 – Fabrikken i Keuru tas i bruk

1986

Mer kapasitet til installasjonskabler

I 1986 ble det grunnlagt en ny kabelsettfabrikk i Tervakoski, og i 1993 startet vi med produksjon av kabelsett i Vyborg. I 1992 opprettet Reka en egen bedrift for denne virksomheten, Reka Harnesses Oy. Denne ble imidlertid solgt i 1997.

kabelsettfabrikk i Tervakoski

1999

1999 – produksjonen av mellom- og høyspentkabler starter en ny tidsepoke

Produksjonen av mellom- og høyspentkabler ble startet i 1999, og dette førte til en ny tidsepoke for Reka. Den første mellomspentkabellinjen i Riihimäki ble etablert i forhenværende Paloheimo glassullfabrikk.

I 2006 startet Reka med omfattende investeringer på fabrikken i Riihimäki, og resultatene av dette var bl.a. en ny CV-spesiallinje og nye fabrikklokaler.

mellomspentkabellinjen i Riihimäki

2006

Nye fabrikklokaler i Russland

Reka kjøpte fabrikklokaler i Podolski i Russland og startet med produksjon av mellomspentkabler i disse i 2006. Reka Kabel solgte kabelproduksjonsselskapet sitt i Russland i 2013.

fabrikk i Russland