Skip to main content

Reka Kabel – Den fødte leder

Reka Kabel har vært ledende innen finsk kabelindustri i mer enn femti år. Vi leverer kabelløsninger av høy standard for industri, konstruksjon, elektrisitetsoverføring og telekommunikasjon. Reka Kabel har i dag rundt 240 medarbeidere og vi har tre anlegg i Finland: Hyvinkää, Riihimäki og Keuruu.

Vi er den største finskeide kabelprodusenten. Vi bruker toppmoderne produksjonsmetoder og teknologi for å lage mellom- og høyspenningskabler, styre- og instrumenteringskabler, installasjonskabler og kraftkabler. De viktigste markedene for vårt internasjonalt anerkjente selskap, i tillegg til Finland, er de nordiske landene, Baltikum og Russland. Vi har datterselskaper i Sverige, Norge, Russland, Estland og Danmark.

Høy kvalitet til gode for kundene og miljøet

Å tilby premium kvalitet og oppfylle kundenes behov har alltid vært viktigst for Reka. Vi har et oppriktig ønske om å følge med i tiden, utvikle og hjelpe kundene våre med å skape noe nytt.

Vi bruker bare de aller beste råmaterialene i vår kabelproduksjon og de mest miljøvennlige og resirkulerbare materialene. Vi har som prinsipp at giftige stoffer fra produksjonen ikke skal slippe ut i miljøet, jordsmonnet eller i vassdrag.

Støtte fra gruppen

Reka Kabel er en del av Neo Industrial Group. Neo Industrial Plc er en finsk industrieier og utvikler som har som strategi å investere i industriselskaper med felles synergifordeler. Målet med investeringene er langsiktig utvikling av selskapene og et økt avkastningsnivå på investert kapital. Neo Industrial fokuserer på kabelindustrien.  

Et annet selskap i gruppen er Reka Rubber Ltd, som utvikler og produserer tekniske gummiprodukter for krevende anvendelser for industrikunder.

Les mer om Neo Industrial Plc

Les mer om Reka Rubber Ltd