Skip to main content

PFSP 450/750 V Signalkabel

Key Flag Symbol

Kabelen kan legges både uten-og innendørs, for fast installasjon på vegger eller metallstrukturer. Kabelen kan legges direkte i jorden så lenge  nasjonale installasjonsforskrifter følges.

HD 627 S1 4-B2

Egenskaper: 
Självslocknande och låg brandspridning EN 60332-1-2
CPR - DoP: 
Leder: 

1,5...2,5 mm² Entrådet, rund kobber

Isolasjon: 
PVC-plast
Identifikasjon: 

Hvite ledare med sort tall

Fyllmatriale: 
Plastbånd
Cu skjerm: 
Kobbertråder og kobberband
Ytterkappe: 
Grå blyfri PVC