Skip to main content

Taking power

where it's needed

Subscribe to our newsletter

Name
When you submit this form you will receive our newsletter every 4-6 weeks. By submitting you agree to our Privacy Policy.

Vi er den største finskeide kabelprodusenten. Vi bruker toppmoderne produksjonsmetoder og teknologi for å lage mellom- og høyspenningskabler, styre- og instrumenteringskabler, installasjonskabler og kraftkabler. De viktigste markedene for vårt internasjonalt anerkjente selskap, i tillegg til Finland, er de nordiske landene, Baltikum og Russland.