Solenergi

Produksjonen av fornybar energi har blitt stadig viktigere over hele verden på grunn av globale klimamål. I løpet av mindre enn to timer utstråler solen mer energi til jordens overflate enn verdens befolkning bruker på et år. Bruk av solenergi kan redusere CO2-utslipp fra kraftproduksjon og bevare naturressurser.

Solkraftverk er en viktig del av overgangen til fornybare energikilder, som er årsaken til at utbygging av slike har blitt vanligere de senere årene. Kabler som brukes i forbindelse med solkraftverk eksponeres for store temperatursvingninger og UV-stråling, og materialene i kablene må derfor være ekstra slitesterke.

Rekas produktserie inkluderer halogenfrie mellomspenningskabler og strømkabler som egner seg til solkraftverk av alle størrelser. Vi bruker de beste råvarene i kabelproduksjonen og våre høykvalitetsprodukter spiller en viktig rolle i driftssikkerheten, sikkerheten og levetiden til solkraftverk. Alle våre kabler er tildelt det finske Nøkkelflagg-symbolet og produseres ved hjelp av fornybar energi.

Solarigo stoler på Reka Kabel – nå bygges det solenergi i høyt tempo

Bruken av solenergi øker nå sterkt i Finland. Solarigo Systems Oy er ett av Finlands største bedrifter innen utbyggingsoppdrag av solenergi.

Solenergi overføres med Rekas høyspentkabler i Danmark

I 2019 bygget European Energy A/S en 50 MW solcellepark i Hanstholm i Danmark.

Hanstholmvej, Danmark

Vil du ha mer informasjon? Vi hjelper gjerne.