Produksjonsanleggene våre

Produksjonsanleggene våre

Alle våre kabler produseres i Finland på produksjonsanleggene våre i Riihimäki og Keuru, som bruker CO2 -fri strøm.

Vi legger vekt på energieffektivitet, og vi har installert solellepaneler på våre fabrikkene for å forbedre den totale energieffektiviteten. Vi bruker energisparende LED-lamper til belysning av fabrikkhallene, og vi har gjennomført flere investeringer for å forbedre energieffektiviteten i produksjonsprosessene. Oppvarmingen av produksjonsanleggene gjøres  med sertifisert fjernvarme.

Trivselen hos de ansatte er viktig for oss, og derfor går vi inn for å sikre et trygt og inspirerende arbeidsmiljø ved å satse på trivsel og HMS.
Sikkerhetssystemet vårt er sertifisert i henhold til ISO 45001.

Som et bevis på en miljøvennlig virksomhet i høy kvalitet har vi fått sertifikatene ISO 9001 og ISO 14001.

Produksjonsanlegget i Keuru

I Keuru produserer vi installasjons-, styre- og instrumenteringskablene våre samt de brannsikre og halogenfrie kablene. I Keuru utfører vi også trekking av kobbertråd til behovene i alle produksjonsenhetene våre samt produksjonen av kobberledere.

Logistikksenteret vårt samt CPR-branntestingslaboratoriet vårt, Cable Test Center CTC, ligger også i Keuru.

Produksjonsanlegget i Riihimäki

I Riihimäki produserer vi mellom- og høyspentkabler og 1 kV kraftkabler. I Riihimäki produserer vi dessuten plastforbindelser i PVC og LSF samt aluminiums- og kobberledere til kablene.

Produksjonsprosessen dekker hele produksjonskjeden fra råstoff til ferdige kabler. Prosessen inneholder alt fra fremstillingen av kobber- og aluminiumsledere og helt frem til testingen av kablene.