Kraftkabler

Kraftkabler med utmerkede egenskaper

I Reka by Nexans store utvalg i kraftkabler i kobber- og aluminium finner du en kraftkabel som passer til enhver installasjon, også i brannfareklasse Eca og Dca. Blant disse finner man også forstyrrelsesbeskyttede alternativer til mer krevende behov. Materialene i kraftkablene har enestående installasjonsegenskaper, og de er langvarige i bruk. Alle kraftkablene våre er fremstilt med fornybar energi på produksjonsanlegget i Hyvinkää i Finland.

Produktkategori
Brannklasse
Spenning
Søk

IFSI-EMC-Al / AXQJ-EMC / AEMCMK-HF

Aluminium kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. EMC-skjermet kabel gir en fremragende beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

IFSI-Al / AXCMK-HF / AXQJ

Aluminium kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

IFSI-EMC-Cu / EXQJ-EMC / FXQJ-EMC / EMCMK-HF

Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. EMC-skjermet kabel gir en fremragende beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

IFXI-FX Al / NO-N1XZ1-AR / NO-N1XZ1-AS

Aluminium kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord også ved pløying. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

PFSP-Al

Aluminium kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

PFXP-Al

Aluminium kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

PFSP-Cu

Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

PFXP-Cu

Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

R-Light NO-N1XZ1-AR

Aluminium kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord også ved pløying. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

SE-N1XH-K RekaFlex HF

Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

TFXP-Al

Dobbeltisolert aluminium kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygning. Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i bygnings-installasjoner. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Installasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er brannhemmende iht. CPR-klasse Eca.

IFSI-Cu / EXQJ / XCMK-HF

Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.

IFSI-Cu / FXQJ / XCMK-HF

Kobber kraftkabel for fast installasjon ute og inne. Kan legges direkte i jord. Lederisoleringen må beskyttes mot UV-stråling. Instalasjoner i henhold til nasjonale forskrifter. Kabelen er halogenfri og brannhemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.