Ansvar

Kablene i kjernen av energiomstillingen

I årene som kommer vil verden stadig bli mer elektrifisert, og kabler vil være en sentral del av den elektriske energirevolusjonen. Hos Reka er vi pionerer i energiomstilling, og vi spiller en viktig rolle for at elektrifiseringen skal være ansvarlig og bærekraftig.

E3-driftsmodell grunnlaget for forretningsplanen

Forretningsplanen til Nexans er basert på E3-driftsmodellen, som tar hensyn til både miljø, økonomi og engasjement:

Environment = Miljøansvar

Engagement = Sosialt ansvar

Economy = Økonomisk ansvar

Vi tror at vi sammen med kunder, leverandører, samarbeidspartnere og samfunnet kan gjøre de riktige tingene og gå fremover i den riktige retningen. Elektrifiseringen av jordkloden er nøkkelen til en mer bærekraftig og balansert vekst som er til gagn for hele menneskeheten. Elektrifisere fremtiden sammen med oss!

Environment

Miljø

Som en del av Nexans-konsernet har Reka Kabel forpliktet seg til Net Zero-utslipp innen 2050 i samsvar med initiativet Science Based Targets (SBTi) (Scope 1-3). Scope 1 og 2 gjelder for vår egen virksomhet, og Scope 3 gjelder for hele forsyningskjeden.

Tredjepartsvurderingen Ecovadis sikrer at vi jobber med de riktige tingene.

Engagement

Vårt sosiale ansvar

Motiverte ansatte som har det bra og trives på jobb er en forutsetning for virksomheten vår. Vi sørger for våre ansattes velvære ved å utvikle deres kompetanse og fokusere på helse, sikkerhet og mestring.

Economy

Økonomi

En lønnsom virksomhet er en nødvendig forutsetning for virksomheten vår og noe som hjelper oss til å gjennomføre og nå våre bærekraftsmål. Vi henter styrke fra en kontinuerlig utvikling og forbedring. Vårt eget branntestlaboratorium fungerer som rammen for vår produktutvikling og en del av kvalitetssikringen av produksjonen.

Mot en mer elektrisk fremtid

Bruken av fossilt brensel – olje, naturgass og kull – har en tydelig innvirkning på den globale oppvarmingen. Klimaendringene skaper press for å gå over til fornybare energikilder i strømproduksjonen. Her er vind- og solkraft fremtidens viktigste energikilder.

Etterspørselen etter elektrisitet forventes å øke i fremtiden, og vår oppgave i Reka er å produsere og levere kabler til sirkulær økonomi og behovene i den fornybare og karbonreduserende energiproduksjonen.

Vi opererer i kjernen av den elektriske energiomstillingen. Kablene våre er uunnværlige for alle typer strømoverføring, og de dekker både behovene i storbyer og fremmer utviklingen av avsidesliggende bygdesamfunn.

Bedrifts- og samfunnsansvar, CSR

I samfunnsansvarsarbeidet tar vi hensyn både til sosiale og miljømessige aspekter i virksomheten. Vi jobber hardt for at arbeidet for økonomisk suksess og fremmingen av sosial og miljømessig bærekraft skal være i balanse.

Se også:

 • E3-driftsmodellen og strategi
  E3 er en unik ledelsesmodell som er utviklet i konsernet for å løse utfordringene knyttet til den globale permakrisen. Jordens levevilkår er i endring, noe som har en fundamental innvirkning på samfunnets, økonomiens og økosystemets strukturer. Det pågår en energiomveltning, der menneskeheten går over til å bruke mer fossilfri og karbonnøytral energi.
 • SBTi (Science Based Targets initiative)
  Som en del av Nexans-konsernet har Reka Kabel forpliktet seg til et Net Zero-utslipp innen 2050 i samsvar med Science Based Targets-initiativet (SBTi) (Scope 1-3).
 • UN Global Compact
  Nexans ble med i UN Global Compact-initiativ i 2008, og initiativet fungerer som en hjørnestein i konsernets strategi for samfunnsansvar. Selskapenes samfunnsansvar fokuserer på en rekke bærekraftsmål, og spesielt: SDG 9 (industri, innovasjon og infrastruktur), SDG 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og SDG 13 (klimatiltak).
 • CSR governance
  I Nexans-konsernet ledes arbeidet med samfunnsansvar av avdelingen for bærekraftig utvikling. Formålet her er å sikre at bærekraftsmålene nås i hele konsernet. Engasjementet for bærekraftig utvikling i Nexans bekreftes av en tredjepartsvurdering.

Notification channel

Reka Cables Ltd is committed to responsible business conduct and strives to promote ethically approved practices, act ethically and with good business practices. We take seriously any suspicions about potentially illegal or unethical practices.