Ansvar

Vi støtter bærekraftig energiproduksjon. Ved hjelp av våre produksjonsmetoder og -teknologier lager vi kabler av høy kvalitet til for eksempel behovene i produksjonen av fornybar energi. Med kablene våre er det mulig å bygge intelligente strømnett som en del av en infrastruktur som oppfyller prinsippene for bærekraftig utvikling.

Et motivert og sunt personale som trives på jobb er en forutsetning for virksomheten. Vi sørger for de ansattes trivsel ved å utvikle de ansattes kompetanse og satse på helse, sikkerhet og miljø på arbeidsplassen. Vi har mottatt Nøkkelflagg-merket som et bevis på finsk arbeid.

Den bærekraftige virksomheten vår styres av Reka Kabels strategi og verdier. Vi har også forpliktet oss til FNs bærekraftmål og satt våre egne miljømål for virksomheten.

Reka Cables Ltd – en del av UN Global Compact nettverket

UN Global Compact er verdens største frivillige initiativ for å fremme samfunnsansvar hos både bedrifter og andre organisasjoner, og ble etablert av FN i år 2000. Det tilbyr medlemmene et ansvarsrammeverk der prinsippene og målene er kjent over hele verden

Reka Cables styrker klimatiltakene sine ved å forplikte seg til Science Based Targets-initiativet for utslippsreduksjon

Miljøpåvirkning

Vi legger vekt på effektiv bruk av materialene og energieffektivitet i produksjonsprosessene. Vi sorterer, resirkulerer og gjenbruker plast, metall og pakkematerialer overalt hvor dette er mulig. Både vannet og kjemikaliene vi benytter i produksjonen går begge i en lukket prosessyklus.

Produksjonsanlegget i Riihimäki

Våre medarbeidere

Vi har en lang historie i den finske industrien, og i dag har Reka hele 270 dyktige medarbeidere. Vi ønsker å utvikle kompetansen til våre ansatte samt engasjere og oppmuntre dem til utmerkede prestasjoner. Målet vårt er et trygt og effektivt arbeidsmiljø, hvor det er tatt hensyn til både den fysiske, psykiske og sosiale velvære hos de ansatte

Mål for bærekraftig utvikling

Vi er forpliktet til FNs bærekraftsmål

 

 

Notification channel

Reka Cables Ltd is committed to responsible business conduct and strives to promote ethically approved practices, act ethically and with good business practices. We take seriously any suspicions about potentially illegal or unethical practices.