Applikasjonsområde

Industri

Kabler er nødvendige for å styre og levere strøm til utstyr i forskjellige industrier. Industrikabler må ha en rekke spesielle egenskaper, for eksempel pålitelighet og slitestyrke under tøffe forhold.

 

Bolig- og kontorbygg 

Elektriske løsninger forbedrer drifts- og bokomforten til bygninger. I tillegg til nybygg, er moderniseringen av det elektriske systemet i eldre bygg en annen måte å tilfredsstille behovet for elektriske løsninger på. God planlegging tar hensyn til mulige fremtidige endringer og behov på forhånd.

Infrastruktur

Utbygging av infrastruktur er nødvendig for å sikre et fungerende samfunn og gode transportforbindelser. Dette omfatter en lang rekke forskjellige anlegg der kabler og stabile strømnett er svært viktig.

Nettverksutbygging

Ved å bygge kraftnett som er mer motstandsdyktige mot ekstremvær og krevende forhold, sørger vi for at samfunnet opprettholder driftskapasiteten også i fremtiden.

Vindkraft

Produksjonen av fornybar energi har blitt stadig viktigere over hele verden på grunn av globale klimamål. Vindkraft bidrar til å redusere CO2-utslipp fra kraftproduksjon, bevare naturressurser og gradvis oppnå en karbonnøytral fremtid.

Solenergi

Produksjonen av fornybar energi har blitt stadig viktigere over hele verden på grunn av globale klimamål. I løpet av mindre enn to timer utstråler solen mer energi til jordens overflate enn verdens befolkning bruker på et år. Bruk av solenergi kan redusere CO2-utslipp fra kraftproduksjon og bevare naturressurser.

Serversentre

Gjennom samfunnets digitalisering øker volumet av telekommunikasjon raskt, noe som øker etterspørselen etter datasentre. Datasentre har blitt en avgjørende bestanddel for at et intelligent og moderne samfunn skal fungere.

Billading

Andelen hybrid- og elbiler på veiene vokser raskt, som sammen med en økende miljøbevissthet fremskynder utbyggingen av ladeinfrastruktur.