Serversentre

Gjennom samfunnets digitalisering øker volumet av telekommunikasjon raskt, noe som øker etterspørselen etter datasentre. Datasentre har blitt en avgjørende bestanddel for at et intelligent og moderne samfunn skal fungere.

Driften av datasentre må sikres med uavbrutt strømforsyning, døgnet rundt, året rundt, og standardene stiller høye krav til kvaliteten og egenskapene til kablene. Driften i datasentre må også sikres i tilfelle brann.

Kabler som brukes i datasentre må være halogenfrie. Rekas halogenfrie kabler er spesielt egnet for installasjoner der det av sikkerhetsårsaker kreves at alarm-, kontroll-, signal- og strømforsyningssystemer fungerer selv i tilfelle brann. Rekas halogenfrie kabler avgir kun en liten mengde røyk og sprer ikke brann, slik at de kan brukes på steder er evakuering er utfordrende. Kvaliteten til våre kabler bidrar til å sikre påliteligheten, sikkerheten og levetiden til datasentre.

Kablene er designet og produsert i Finland, og kvaliteten sikres ved Rekas egne testlaboratorier. Dette sikrer kablenes høye kvalitet og sikkerhet. Rekas kabler er tildelt det finske Nøkkelflagg-symbolet og produseres ved hjelp av CO2-fri energi.

 

Download a brochure – Cable solutions for data centre electrification by Reka Cables

Data centres’ standards place high demands on the quality and characteristics of the cables, when used on the site. We offer a broad portfolio of high-quality and environmentally friendly cable solutions for data centres electrification.

Data centre., servers, hands

Halogenfrie funksjonssikker kabel til et omfattende datasenterprosjekt

Elektroentreprenøren Kirby Group Engineering ba Reka Kabel om tilbud på et omfattende prosjekt i 2018. Det gjaldt et større datasenterprosjekt i Finland, som Kirby Group Engineering trengte en kompetent kabelleverandør til.

Vil du ha mer informasjon? Vi hjelper gjerne.

Kontakt oss

Alle kontakter

Kontakt skjema