Kvalitet

Hos Reka mener vi at kvalitet er av avgjørende betydning, og det er derfor vi investerer i alle prosessfaser.  Kundefokus er hjørnesteinen i vår strategi: vi ønsker å levere de beste kablene til våre kunder raskt og punktlig. Personalets trivsel og miljøansvar legger grunnlaget for selskapets fremgang: ansvar og kvalitet går hånd i hånd hos Reka.

Vi utnytter vår omfattende ekspertise på beste måte for å produsere de beste produktene på markedet, utvikler våre prosesser og investerer i produksjonsteknologi. Kontinuerlig forbedring av våre prosesser garanterer at vårt produktutvalg utvikles og ekspanderer.

Vi kjøper våre råvarer kun fra leverandører som tar hensyn til miljøpåvirkningen av sin egen virksomhet. I produksjonen begrenser vi mengden avfall som skapes, og sorterer og resirkulerer alt vi kan.

Vi sikrer effektiviteten til våre kvalitets- og driftsledelsessystemer gjennom interne og eksterne revisjoner. Vi legger stor vekt på våre ansattes arbeidsorientering og opplæring for å sikre at alle ansatte forberedes på å jobbe trygt og i samsvar med våre kvalitetsstandarder. Vi ønsker å være en respektert arbeidsgiver, både i nåtiden og i framtiden.

Vårt mål er å styre kvalitetsaspektene av vår virksomhet grundig og systematisk. Vår driftshåndbok oppfyller kvalitetskriteriene til ISO 9001-standarden.

Last ned REACH og RoHS Certificate of Conformity

 

Vi utvikler og vurderer vår kvalitet kontinuerlig. Vår kvalitetsstyring sikrer den høye kvaliteten til vår virksomhet, våre tjenester og våre produkter.

Kvalitetsstyring dekker kvalitetskontroll, kvalitetsovervåkning og kvalitetssikring. Formålet med kvalitetskontrollen er å tilfredsstille kravene som settes av standarder og våre kunder. Vår kvalitetsovervåking sikrer kvaliteten til forskjellige arbeidsfaser. Testrom og testlaboratorier utvikler og sikrer kvaliteten til våre produkter.

kabel testing

Elektrisitetslaboratorium

I elektrisitetslaboratoriet er målingsgrunnlaget måling av kabelens isolasjonsegenskaper. Elektrisitetslaboratoriet gjennomfører målinger av elektrisk ledeevne og isolasjon for og isolasjonsmotstandsmålinger av kappematerialer.

Branntestlaboratorium


Det som er viktig for å forhindre brannskader er brannbestandige, brannhemmende kabler som produserer lite røyk. Fordi brann alltid er uforutsigbart, simuleres faktiske situasjoner gjennom en rekke tester. Vårt branntestlaboratorium fungerer som et grunnlag for vår produktutvikling og som en del av vår kvalitetssikring. Mer informasjon om forskjellige branntestmetoder finnes på nettstedet til vårt CTC Branntestlaboratorium.

Plastlaboratorium

Kabelprodukter er i stadig utvikling. Vårt plastlaboratorium møter bransjens utfordringer. Kabelstandarder gir et grunnlag for kabeltesting, og i tillegg tester laboratoriet vårt de absolutte grensene for slitestyrken til kabelmaterialer.

Testrom for høyspent

Mellom- og høyspentkabler testes ved testrommet for høyspent i Riihimäki.

En spenningstest gjennomføres på hele lengden av hver trommel for å bekrefte isolasjonsstyrken. For å kontrollere kvaliteten på isolasjonen foretas en måling av en delvis utladning, som sikrer at kabelens isolasjon er homogen og at det elektriske feltet er jevnt fordelt.

Spenningene som testes i testrommet for høyspent går helt opp til 230kV. I det skjermede testrommet kan målinger av delvis utladning utføres på kabler med et nødvendig nivå på mindre enn 2pC.