Kraftkabler

Kraftkabler med utmerkede egenskaper

I Rekas store utvalg i kraftkabler i kobber- og aluminium finner du en kraftkabel som passer til enhver installasjon, også i brannfareklasse Eca og Dca. Blant disse finner man også forstyrrelsesbeskyttede alternativer til mer krevende behov. Materialene i kraftkablene har enestående installasjonsegenskaper, og de er langvarige i bruk. Alle kraftkablene våre er fremstilt med grønn energi på produksjonsanlegget i Hyvinkää i Finland.

Produktkategori
Brannklasse
Spenning
Søk

PFSP Cu

Kabelen kan installeres uten- og innendørs, og kan legges i jorden. Må installeres av fagperson.

PFXP Cu

Kabel kan legges innendørs, utendørs, for faste installasjoner på vegg og på metalliske konstruksjoner. Direkte nedgraving i jord er tillatt, så lenge de relevante nasjonale regler for installasjoner følges. Må installeres av fagperson.

SE-N1XV-K RekaFlex

Kabelen kan installeres uten- og innendørs, og kan legges i jorden. Må installeres av fagperson.

IFSI-Cu / EXQJ

Kabelen kan installeres både uten- og innendørs, for fast installasjon på vegger eller metallstrukturer. Kabelen kan legges direkte i jorden så lenge nasjonale installasjonsforskrifter følges. Kan brukes i direkte sollys. For bygninger der det er store menneskemengder, og ev. evakuering tar lang tid. Må installeres av fagperson.

IFSI-Cu / FXQJ

Kabelen kan installeres både uten- og innendørs, for fast installasjon på vegger eller metallstrukturer. Kabelen kan legges direkte i jorden så lenge nasjonale installasjonsforskrifter følges. Kan brukes i direkte sollys. For bygninger der det er store menneskemengder, og ev. evakuering tar lang tid. Må installeres av fagperson.

SE-N1XH-K RekaFlex HF

Kabelen kan installeres uten- og innendørs, og kan legges i jorden. Må installeres av fagperson.