Teknisk kabelinformasjon

Denne delen inneholder ulike tekniske data og detaljer om kablene vi produserer. Informasjonen kan brukes f.eks. design, innkjøp og videresalg.

Termisk kortslutningsstrøm for strømkabler 0,6 / 1 kV

Kortslutningsstrømmer i tabellen beregnes for ett sekund varighet. Varigheten for kortslutningsstrømmer på 0,2-5 s kan beregnes ved hjelp av skjemaet nedenfor.

I kortslutning = I1s /√t

t = kortslutningsvarighet i sekunder
I1s = 1 sekund kortslutningsstrøm

Kopperkabler

– MCMK, EMCMK
– XCMK-HF, FRHF-EMC

Produktspesifikke kortslutningsstrømmer for kobberkabler

Aluminiumskabler

– AMCMK, AEMCMK
– AXCMK-HF
– AXMK

Produktspesifikke kortslutningsstrømmer for aluminiumskabler