Vindkraft

Produksjonen av fornybar energi har blitt stadig viktigere over hele verden på grunn av globale klimamål. Vindkraft bidrar til å redusere CO2-utslipp fra kraftproduksjon, bevare naturressurser og gradvis oppnå en karbonnøytral fremtid.

I Nord-Europa finnes ofte vindparker på steder med svært utfordrende værforhold. Utstyret og komponentene til vindkraftverk må tåle store temperatursvingninger, minusgrader, fuktighet og UV-stråling. Dette stiller høye krav til kvaliteten og egenskapene til kabler som brukes i vindparker.

Rekas DryRex Nordic Wind -kabler er mellomspenningskabler som egner seg for vindkraftoverføring og er designet spesielt for nordiske forhold. Produktene er laget av robuste høykvalitetsmaterialer og har lang levetid. Våre førsteklasses DryRex Nordic Wind -kabler er designet, testet og produsert i Finland med grønn energi.

Energioverføringen sikres med Rekas mellomspenningskabler

I samarbeid med den norske elektroentreprenøren Linka AS, leverte Reka Kabel kabler til vindparkene på Geitfjellet, Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet i Norge. Rekas 36 kV mellomspenningskabler, som leveres i løpet av 2019, vil sikre energioverføring fra totalt 100 vindturbiner.