Bolig- og kontorbygg

Elektriske løsninger forbedrer drifts- og bokomforten til bygninger. I tillegg til nybygg, er moderniseringen av det elektriske systemet i eldre bygg en annen måte å tilfredsstille behovet for elektriske løsninger på. God planlegging tar hensyn til mulige fremtidige endringer og behov på forhånd.

For kabling i bygg, er det mest aktuelt med installasjons- og stigeledninger. Strømkabler brukes også, om nødvendig. Bolig- og kontorbygg krever også ofte brannsikre kabler, spesielt i lokaler der kabelen må fortsette å fungere i tilfelle brann og som er vanskelige å evakuere.

Rekas utvalg inkluderer installasjonsledniner og -kabler som passer for elektrisitetsbehovene til utbygging og modernisering, i tillegg til strømkabler med forskjellige brannklassifiseringer. Det store produktutvalget inkluderer også de brannsikre FlameRex-kablene, som sikrer strømforsyningen også i tilfelle brann. Mengden røyk som dannes av disse kablene under en brann er liten, og det er også deres evne til å spre branner. De er også halogenfrie.

Våre kabler er designet for å gjøre installeringen så enkel som mulig. Under produksjonen bruker vi de beste råvarene og så miljøvennlige og resirkulerbare materialer som mulig. Alle våre kabler er tildelt det finske Nøkkelflagg-symbolet og produseres med fornybar energi.

Vil du ha mer informasjon? Vi hjelper gjerne.