Trommelinformasjon

Trommelmanualen

Tydelige instruksjoner  er opprettet for håndtering og retur av tromler.

Trommelmanualen forklarer hvordan tromler skal behandles riktig under forskjellige prosesser. Hvis du følger instruksjonene, unngår du farer og skade på materialene.

Størrelser og volum for kabeltromler

Tromler og mengde kabel