Reka Cables første karbonnøytrale kabelprodusent fra 01.11.2021

Reka Cables har jobbet systematisk for sine miljømål, og bedriften har klart å redusere CO₂-utslippene sine med 80 % i forhold til i 2019. Reka Cables kompenserer utslippene som blir igjen ved å bli karbonnøytrale fra 01.11.2021 når det gjelder egen virksomhet.

I 2020 gikk alle Reka Cables tre produksjonsanlegg og kontorlokaler over til å benytte helt utslippsfri og CO2-fri strøm. Kabelproduksjonen bruker mye strøm, så overgangen til grønn prosesstrøm har redusert karbonavtrykket til produksjonen betydelig. Det er også installert solcelleanlegg ved fabrikkene i Keuru og Riihimäki, og ved hjelp av disse får vi produsert omtrent 130 000 kWh energi i året.

– Vi er den første produsenten av karbonnøytrale kabler, i alle fall innenfor vårt eget markedsområde, forteller administrerende direktør, Jukka Poutanen.

I samarbeid med AFRY Finland Oy har Reka Cables utviklet en egen kalkulator for beregning av karbonavtrykket i egen virksomhet. De har fått utslippene som på grunnlag av beregningene blir igjen av bedriftens egen virksomhet redusert fra et nivå på 2630 t eCO2 i 2019 til 480 t eCO2 i 2021. Disse gjenværende utslippene kompenserer Reka Cables for ved hjelp av høykvalitets og gjennomsiktige Gold Standard- og puro.earth-sertifiserte prosjekter, og vil oppnå karbonnøytralitet (kategorier Scope 1 og 2) fra 01.11.2021.

Utslippskompenseringen skjer gjennom investering i et solenergiprosjekt i India, i et karbonbindingsprosjekt i finske bygninger samt i et svensk biokullprosjekt. Kompensasjonen gjennomføres i samarbeid med Nordic offset, som opererer i et internasjonalt frivillig nettverk for utslippshandel.

Som utslipp i egen virksomhet regner man bedriftens direkte drivhusutslipp, som utslipp som oppstår i produksjonen av kabler, drivstoffet som brukes i prosesser og av kjøretøy samt utslippene av kjøpt energi, dvs. utslipp av forbruksstrøm og oppvarming.

Reka Cables viderefører sine klimahandlinger med et mål om å redusere utslippene i sin egen virksomhet betydelig og forbedre energieffektiviteten. Bedriften har også satt opp en plan for elektrifisering av kjøretøyene sine.

 

Kompensasjonsprosjekte

Solar power project in the Guttigoli village in Karnataka, India, GS ID 6760

The project will install 100 MW of solar panels in the village of Guttigoli, located in the state of Karnataka in southwestern India. The solar panels are connected to the national grid and produce clean, affordable electricity. Most of India’s electricity is still derived from fossil fuels and the construction of renewable energy sources is displacing CO2 emissions.

The project promotes local sustainability and education by supporting Guttigoli schools and providing jobs for residents. Land for project activities has been leased from its legal owners and the project will not cause any damage to the rights of indigenous peoples.

Permanent sequestration of carbon dioxide in Ekovilla, Finland, puro.earth

Carbon dioxide binds to building insulation material made from recycled newspapers. Carbon dioxide removal is considered to be long-lasting when it is done through the construction of buildings. Ekovilla thermal insulation can be used in both new construction and renovation of old houses, and its carbon stock is estimated to last at least 50 years.

The recycled paper used in the insulation comes from sustainably grown wood, which is why Ekovilla binds more carbon than is produced in its production.

Biochar project, Hjelmsäters Egendom, Sweden, puro.earth

Hjelmsäter in Sweden produces local FSC-certified biochar from forest waste, which is used to cultivate the land and improve the environment in Sweden. In the pyrolysis process, energy is obtained from solar panels and excess heat from the pyrolysis process is utilised in the properties. Each tonne of biochar contains 94% carbon.

The use of biochar as a soil improver enhances growth, reduces the need for fertilizers and improves soil structure.