Mål for bærekraftig utvikling

7. Overkommelige energipriser 

Reka Cables designer og produserer strømkabler for det nasjonale kraftnettet. Vårt mål er å lage mer bærekraftige kabler ved å forbedre slitestyrken og resirkuleringsevnen. I tillegg inkluderer vårt produktutvalg produkter som passer for fornybar energi, for eksempel for vindparker. Ved å øke andelen fornybar energi, bidrar Reka Cables til å redusere karbonutslipp og oppnå internasjonale mål.

 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Reka Cables tilbyr et trygt arbeidsmiljø og beskytter arbeidstakerrettigheter for alle ansatte. Vi gjennomfører også regelmessige risikovurderinger ved alle fabrikker og i alle avdelinger. I tillegg forventer vi at våre forretningspartnere tilbyr de samme verdiene til sine ansatte.

 

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

For å øke energieffektiviteten tilbyr Reka Cables produkter som reduserer karbonutslipp gjennom reduksjon av nettap. Våre produkter bidrar til å skape smarte kraftnett og etablere en bærekraftig framtid og infrastruktur. I vår produksjon tilstreber vi å redusere energiforbruket i forhold til antall tonn kabel som produseres. Vårt mål er å forbedre miljøprestasjonene i våre produksjonsanlegg og -prosesser og forbedre energieffektiviteten.

 

11.Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi støtter biologisk mangfold og bærekraftig forvaltning av arealbruk. Våre underjordiske overføringskabler tar sikte på å redusere jordforbruket og konsekvensene for biologisk mangfold. Vi leverer også kabler for å muliggjøre rene transportmetoder.

 

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

For å redusere miljøpåvirkningen bruker Reka Cables de mest miljøvennlige og resirkulerbare materialene i henhold til standarder. Våre produkter er tilpasset en sirkulær økonomi og er miljøeffektive takket være høy motstandsdyktighet mot ekstremvær. Vi investerer også i produksjonsteknologi for å ytterligere redusere avfall.

 

13. Klimathandling

Reka Cables støtter elektrifiseringen av samfunnet ved å bygge og støtte utviklingen av kraftnett. Ved å muliggjøre distribusjon av fornybar energi, bidrar vi til å oppnå karbonnøytralitet og en bærekraftig framtid.