Reka Cables styrker klimatiltakene sine ved å forplikte seg til Science Based Targets-initiativet for utslippsreduksjon

Reka Cables har forpliktet seg til det internasjonale Science Based Targets-initiativet (SBTi), som får fem ambisiøse klimatiltak. I tråd med initiativet må Reka Cables definere målene sine for utslippsreduksjon, som støtter opp om Paris-klimaavtalens politikk om å begrense den globale oppvarmingen til maks 1,5 grader. Målene gjelder både Reka Cables egen virksomhet (Scope 1 & 2) samt hele forsyningskjeden (Scope 3).

Reka Cables har forpliktet seg til den mest krevende Net Zero-målsetningen, som krever at bedriften setter seg mål både på kort og på lengre sikt. På verdensbasis er Reka Cables blant de ca 1000 første bedriftene som har forpliktet seg til den strengeste Net Zero-målsetningen.

Reka Cables arbeidet også tålmodig med å redusere utslippet sitt allerede før de forpliktet seg til SBT-initiativet. I 2021 oppga Reka Cables at de hadde redusert CO₂-utslippet i sin egen virksomhet med 80 % sammenlignet med 2019 ved å bl.a. gå over til grønn prosesstrøm og benytte solenergi på fabrikkene i Keuru og Riihimäki.  Bedriften kompenserte de resterende utslippene i sin helhet fra november 2021. Gjennom forpliktelsen inkluderes Reka Cables forsyningskjede i klimaarbeidet. – Reduksjon av utslippene i egen virksomhet var det første steget, men bekjempelsen av klimaendringene krever mer drastiske tiltak samt at alle deltar. Derfor forplikter vi oss til å sette enda mer ambisiøse mål for hele forsyningskjeden, forteller administrerende direktør i Reka Cables, Jukka Poutanen.

Reka Cables har startet utarbeidelsen av de konkrete målene, og deretter søker de om Science Based Targets-organisasjonens (SBTi) godkjennelse av målene. Tidsrammen for presentasjonen og godkjennelsen av disse målene for utslippsreduksjon er to år.

Informasjon om Science Based Targets-initiativet:
Science Based Targets Initiative (SBTi), som ble grunnlagt i 2015, er et internasjonalt klimainitiativ med Verdens naturressursinstitutt WRI, Verdens naturfond WWF, FNs Global Compact-initiativ og Carbon Disclosure Project (CDP) i ryggen. Bedriftene som forplikter seg til initiativet, setter vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål for virksomheten sin som er i samsvar med klimaavtalen fra Paris. Per i dag er 61 bedrifter fra Finland med i initiativet, og 50 av disse er bedrifter i industribransjen.

Mer informasjon:
administrerende direktør Jukka Poutanen, tlf. +358 40 833 9007