Skip to main content

Bærekraft

Bærekraft er en naturlig del av Reka Kabels virksomhet og vi har som mål å bli den grønneste kabelprodusenten i verden. For å oppnå dette har vi forpliktet oss til å følge FNs bærekraftmål og satt våre egne miljømål.

Vi støtter bærekraftig energiproduksjon. Med hjelp av våre nåværende produksjonsmetoder og teknologier produserer vi kabler av høy kvalitet med lang levetid som for eksempel kan brukes til å dekke behovene innen produksjon av fornybar energi. Med hjelp av våre kabler kan man bygge intelligente strømnett som er en del av infrastruktur for bærekraftig utvikling.