EPD som en del av Reka Cables virksomhet

Miljøproduktdeklarasjonen (EPD) er en miljøvurdering basert på internasjonale standarder,  som på en pålitelig måte viser miljøpåvirkningen til et produkt. Modellen har spesielt blitt brukt i anleggsbransjen og spres nå raskt til andre næringer. Reka Cables har slått seg på denne trenden ved å gjøre EPD-en til en del av sin virksomhet.

Dette er ingen liten sak. Vi har jobbet i nærmere ett år med å fremme EPD, og nå har vår første offisielle, standardkompatible EPD blitt godkjent for en av våre aluminiumskabler.

EPD-en følger LCA-metoden, som tar for seg alt av produktets livsløpsutslipp fra råvare til produksjon, leveranse og endelig gjenvinning. Miljøpåvirkningene i hvert trinn vurderes for å produsere en pålitelig, sammenlignbar miljødeklarasjon. Deklarasjonens pålitelighet garanteres av en standardisert beregningsmodell og verifiseres av et eksternt tilsynsorgan.

En EPD i seg selv garanterer ikke at produktet er miljøvennlig. I stedet tilbyr den en sammenlignbar rapport om produktets miljøpåvirkning, basert på internasjonale standarder. Den hjelper oss også med å få en bedre forståelse av de neste utviklingsområdene vi bør fokusere på i vår virksomhet.


Etterspurt av kunder

Da vi startet dette prosjektet for rundt to år siden, var temaet fortsatt nytt i kabelindustrien og vi hadde nesten ikke fått forespørsler fra kunder. Situasjonen er tydelig annerledes nå. Selv om ingen direkte krav har blitt framsatt i forhold til dette, nevnes EPD stadig oftere i diskusjoner og forespørsler. Det virker som om kunder har fått opp øynene for det nå.

Vi har spesielt ønsket å utvide vår interne kompetanse på dette feltet. Ved starten av prosjektet anskaffet vi programvare som var egnet for EPD-beregninger og organiserte mer opplæring. Dette har gitt oss den nødvendige kompetansen til gjennomføre levetidsvurderinger og EPD-er. Et annet alternativ ville ha vært å leie inn eksterne konsulenter for EPD-prosessen. Selv om utvikling av egen kompetanse var kostbart og tidkrevende, høster vi nå flere fordeler av det. Først og fremst kan vi nå reagere mer fleksibelt og kostnadseffektivt på kundebehov. Vi kan også utarbeide miljøvurderinger av produkter på akkurat riktig nivå som passer kundens reelle behov. Avhengig av tilfellet, kan en livsløpsvurdering (LCA) være et aktuelt alternativ til en verifisert EPD. Vurderingen er helt identisk, men den verifiseres ikke av en tredjepart. Svært ofte kan en beregning av karbonavtrykket til produktet være den beste løsningen. Tilfellespesifikke behovsvurderinger som gjennomføres sammen med kunden sparer ofte både tid og penger, da EPD-er ikke produseres med et klikk.

EPD har vært en utfordrende men samtidig givende læringsprosess. Resultatet er at vi nå har en driftsmodell som kan tilpasses kundens behov og som gjør omfattende bruk av digitale ressurser.