Skip to main content

Mellom- og høyspenningskabler

Mellomspenningskabler produseres for et spenningsnivå på 12–36 kV, mens høyspenningskablene produseres for et maksimalt spenningsnivå på 170 kV. Mellom- og høyspenningskablene i Dryrex-produktfamilien til Reka Kabel produseres i Riihimäki. Mellom- og høyspenningskabler produseres i aluminium og kobber.

Dryrex mellomspenningskabler er plastkabler isolert med kryssbundet polyetylen (XLPE), som representerer førsteklasses isolasjonsteknologi. Den samme teknologien brukes ved produksjon av høyspenningskabler.

Mellom- og høyspenningskabler er ekstremt pålitelige og kan også produseres i spesialplast. De kan også installeres innendørs og i tunneler hvis de er brannklassifisert.

Vi er nær kundene og kjenner kundenes behov. Resultatet er at vi ikke fokuserer utelukkende på standardprodukter, men vi kan også produsere skreddersydde produkter som krever spesialløsninger, f.eks. kundespesifikke kabelstrukturer og løsninger.

I Finland brukes mellom- og høyspenningskabler hovedsakelig innen bygging av værbestandige nettverk og ved utbedring av nettverkenes pålitelighet. Bruk av disse kablene gjør det mulig å flytte kraftlinjer under bakken, noe som har vist seg å være en pålitelig metode for å unngå strømbrudd forårsaket av uvær. Ved å bygge kraftlinjer som er mer motstandsdyktig overfor ekstremvær og krevende forhold, kan vi også sikre at samfunnet opprettholder driftskapasiteten.