Energioverføringen sikres med Rekas mellomspenningskabler

I samarbeid med den norske elektroentreprenøren Linka AS, leverte Reka Kabel kabler til vindparkene på Geitfjellet, Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet i Norge. Rekas 36 kV mellomspenningskabler, som leveres i løpet av 2019, vil sikre energioverføring fra totalt 100 vindturbiner.

I samarbeid med den norske elektroentreprenøren Linka AS, leverte Reka Kabel kabler til vindparkene på Geitfjellet, Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet i Norge. Rekas 36 kV mellomspenningskabler, som leveres i løpet av 2019, vil sikre energioverføring fra totalt 100 vindturbiner.

Byggingen av vindparkene startet i 2018, og Reka gjennomførte den første leveransen av mellomspenningskablene i april 2019. «Samarbeidet med Reka Kabel har vært enkelt helt fra starten, takket være det lokale salgsteamet. Leveringspåliteligheten har vært enestående, og Rekas brukervennlige produkter gjør det mulig å arbeide selv under krevende forhold», sier Knut Arne Aasan, administrerende direktør i Linka AS. Den siste fasen i prosjektet startet i september 2019, da Reka leverte sluttleveransen av kabler til Geitfjellet vindpark. Bygging av vindparken vil fortsette gjennom vinteren til tross for de utfordrende værforholdene, og alle parkene vil være fullført i løpet av 2020.

Reka Kabel team

Vindparkene på Geitfjellet, Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet er en del av et større vindparkprosjekt som omfatter seks vindparker i et kystområde med noen av de beste forholdene for produksjon av vindkraft i Europa (Fosenhalvøya, Hitra og Snillfjord). Så snart alle vindparkene er fullført, vil den samlede årlige elektrisitetsproduksjonen være 3,6 Twt, noe som tilsvarer et årlig elektrisitetsforbruk for ca. 180 000 norske husholdninger. Samlet utgjør disse seks vindparkene det største onshore vindparkanlegget i Europa.Reka har levert totalt 240 tromler med 209 kilometer DryRex WIND-mellomspenningskabler til vindparkene Geitfjellet, Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet. Disse vindparkene vil produsere totalt 1396 Gwt fornybar energi og har en totalkapasitet på 420 MW.

Cables ploughed into the ground

REKAS LØSNINGER FOR VINDPARKER UNDER UTFORDRENDE NORDISKE FORHOLD

Reka Kabel har flere års erfaring med vertikale kabler installert i vindturbintårn. De halogenfrie høyspennings- og mellomspenningskablene i Rekas kabelutvalg for vindkraft er en økonomisk og pålitelig løsning for alle typer vindparker, også for utfordringene som det tøffe miljøet i Norden representerer.

Mer informasjon om Reka Kabels kabelløsninger for vindkraft