Halogenfrie funksjonssikker kabel til et omfattende datasenterprosjekt

Vaihtoehtoisen tekstin / alt-tekstin tulee olla kuvaava

Elektroentreprenøren Kirby Group Engineering ba Reka Kabel om tilbud på et omfattende prosjekt i 2018. Det gjaldt et større datasenterprosjekt i Finland, som Kirby Group Engineering trengte en kompetent kabelleverandør til.

– Det var lett å komme i gang med samarbeidet, for vi entreprenøren var allerede kjent fra tidligere prosjekter, forteller regionsansvarlig for eksport i Reka Kabel, Sirpa Pötry.

Kablene som passet til prosjektet ble valgt ut fra Rekas store produktutvalg sammen med elektroentreprenøren. Kabeltrekkingen startet i januar i 2020 når sluttkunden hadde godkjent tegningene.

Det ble valgt halogenfrie funksjonssikker kabler til datasenterprosjektet, og Reka leverte hundrevis av kilometer med disse til byggeplassen.

Ifølge regionsansvarlig for eksport var de halogenfrie kablene et klart valg helt fra begynnelsen av på grunn av prosjektets spesielle art. De halogenfrie brannsikre kablene har lav røykdannelse, og de sprer heller ikke brann når de er i bunter. I tillegg til de offentlige CPR-testene, har Reka muligheten til å teste kablene i sitt egne branntestingslaboratorium, hvor man kan kontrollere om kablene oppfyller de siste CPR-klassifiseringskravene.  Derfor er Rekas kabler både av høy kvalitet og også ekstra sikre.

– Datasenteret er et sted hvor uavbrutt strømforsyning og brannsikkerhet er ekstra viktig. Alltid når det er snakk om en stor byggeplass, og man har mange kontaktpersoner, må man være våken, sier Pötry.

Å være våken betød i dette tilfellet ekstrem nøyaktighet i dokumentasjonen, rask reaksjon i situasjoner som forandret seg samt en god teknisk kjennskap til objektet.

Det er meningen å komme i mål med datasenterprosjektet i løpet av våren 2021.

Et vellykket samarbeid

Selv om prosjektet var utfordrende, gjennomførte Reka oppgaven med glans. Som et bevis på dette har vi en uttalelse av prosjektsjefen John Fleming, hvor han roser Rekas raske og dyktige tjeneste og tekniske kompetanse. Regionsansvarlig for eksport  kan også underskrive på dette.

– Det høye kravnivået i datasenterprosjektet passer godt til Rekas kompetanse. Vi er ekstremt nøyaktige og klare for raske endringer. Takket være vårt store produktutvalg kan vi levere nesten alt av kabler, fra installasjonskabler til høytspenningskabler, sier Pötry fornøyd.

Download a brochure – Cable solutions for data centre electrification by Reka Cablesdata centre, servers, hands