Kabler fra Reka fanger kraften som genereres ved Pajukoski-vindparken

Totalt ni 3,3 MW vindturbiner vil bli bygget i Pajukoski-vindparken i den finske byen Ylivieska. Turbinenes samlede utgangseffekt vil være på 97 gigawattimer per år, noe som tilsvarer energibehovet til 30 000 leiligheter.

Totalt ni 3,3 MW vindturbiner vil bli bygget i Pajukoski-vindparken i den finske byen Ylivieska. Turbinenes samlede utgangseffekt vil være på 97 gigawattimer per år, noe som tilsvarer energibehovet til 30 000 leiligheter.

Elektroentreprenøren for jobben er HSK Sähkö Ltd, som har ansvar for installasjonen av vindparkkablene, transformatorstasjonen og høyspentlinjen fra Uusnivala-transformatorstasjonen til Pajukoski-transformatorstasjonen. Kontrakten inkluderer også datakommunikasjonsnettverket som forbinder transformatorstasjonen, vindparken og parkens ni vindturbiner. Totalt 30 kilometer jordkabler skal legges i området.

Høsten 2014 leverte Reka Cables nesten 100 kilometer kabler til Pajukoski-vindparkprosjektet. Kablene ble levert til HSK Sähkö Ltd. via Onninen Oy. Leveringen besto av flere mellomspenningskabler på 30 kV av ulik størrelse.

Byggingen av Pajukoski-vindparken startet i 2014. Vindparken skal utbygges i flere trinn og målet er at den siste vindturbinen skal kunne produsere elektrisitet til det offentlige nettet innen utgangen av oktober 2015.