Omfattende kabeltrekking til den nye galoppbanen Bro Park

For et par år siden ble travbanen Täby Galopp stengt og virksomheten ble flyttet til Uppland-Bro nord for Stockholm og til den nye galoppbanen Bro Park som ble innviet i 2016. Reka Kabel er i hovedsak kabelleverandøren i prosjektet og kunden har vært svært fornøyd med kabelleveransene. Den nye galoppbanen er en investering på en halv milliard kroner og en omfattende del av prosjektet har bestått av kabeltrekning med alt fra lysstolper og konkurransebaner til staller og fibernett.

For et par år siden ble travbanen Täby Galopp stengt og virksomheten ble flyttet til Uppland-Bro nord for Stockholm og til den nye galoppbanen Bro Park som ble innviet i 2016. Reka Kabel er i hovedsak kabelleverandøren i prosjektet og kunden har vært svært fornøyd med kabelleveransene. Den nye galoppbanen er en investering på en halv milliard kroner og en omfattende del av prosjektet har bestått av kabeltrekning med alt fra lysstolper og konkurransebaner til staller og fibernett.

Bro Parks galoppbane er et format større enn Täby Galopp, som den erstatter. Galoppbanens omkrets, en dirt track-bane (grusbane) og gressbane er 400 m lengre og kurvene er bredere enn forgjengerens. Baneovalen har en omkrets på 2 000 meter. Til anlegget hører det også med treningsbaner, lektere, staller, restauranter og personalrom, blant annet.

Det var behov for å trekke kabel frem til alle disse anleggene. Reka Kabel har levert mer enn halvparten av alle kabler i prosjektet.

FORESPØRSEL I SLUTTEN AV 2015

Heinz Elbert, salgssjef for infrastruktur (elnett) hos Reka Kabel, arbeider i selskapets salgskontor i Göteborg. Han forteller at prosjektet begynte med at han fikk en forespørsel på slutten av 2015.

Forespørselen kom fra Otera Ratel, en kraftentreprenør som prosjekterer og bygger stasjons-, linje- og kabelanlegg og som hadde det overordnede elkraftkontrakten for Bro Park.

Reka Kabel har lenge arbeidet nært med Otera Ratel i tidligere prosjekter og i Bro Park-prosjektet ble Reka Kabel deres underentreprenør.

– De ringte oss og ville ha et tilbud på et galoppbaneprosjekt. Forespørselen omfattet jordkabel, kabelskap, koblingsutstyr og elstasjoner til bygningene, restaurantene, et stort antall lysstolper og staller, forteller Heinz Elbert som fremholder at det var spørsmål om et stort anlegg med blant annet 25 – 30 staller både for konkurranser og trening.

PROSJEKTET VOKSTE

Med tiden vokste prosjektet og ble stadig mer omfattende. Til slutt ble dette spørsmålet stilt, – Hvor mye kabel har dere på lager?

Men på tross at av prosjektet var kabelorientert, vokste det seg langt større enn den opprinnelige planen, og vi kunne levere all kabel til riktig til en svært fornøyd kunde.

36 000 METER KABE OVER JORD

Göran Lundstedt var prosjektleder hos Otera Ratel og hadde oppdraget med å samordne slik at krafttilførselen til banen kom på plass.

Selvom han fremhever den store skalaen på prosjektet, – 36 000 meter kabel ble trukket over bakken, og under bakken har vi gravd ned adskillige kilometer med kabel. 80 prosent av denne kabelen ble levert av Reka Kabel, sier Göran Lundstedt, som nå er eier av bedriften Ovata Kraft & Förvaltning.

Han bekrefter også bildet av en tilfreds kunde. – Bro Park har vært kjempefornøyde, sier Göran Lundstedt.

LOGISTIKKUTFORDRINGER

I løpet av prosjektet oppsto det allikevel en hel del store utfordringer, spesielt innen logistikk. – Logistisk var det bekymringsfullt at det var svært leirete da prosjektet startet. Det var så leirete da telen slapp taket av lastebiler ikke kunne kjøre ut.

Vi måtte til og med fly inn med helikoptre for å kunne arbeide med fundamentet til lysmastene, forteller Göran Lundstedt.

KABLER FRA TRE ANLEGG

Reka Kabel har levert kabel til prosjektet fra sine tre produksjonsanlegg i Finland. Produksjonsprosessen dekker hele produksjonskjeden fra råmateriale til ferdig kabel.

Hver fabrikk er spesialisert på tilvirkning av et eget produktområde, og felles for alle fabrikker er at produktene er tilpasset nordiske forhold.

– Kablene skal tilfredsstille kundenes høye produksjonskrav ved installasjonen samt pålitelighet i arktiske forhold, sier Reka Kabels vd, Ralf Sohlström.