Rekas kabler sørger for strømtilførselen til ladestasjoner for biler i borettslag

Den pågående overgangen til el-biler har også skapt liv og røre i borettslagene. "Nå har jeg ca. tjue anbud på bordet mitt, og jeg vet at det vil komme like mange til fra borettslag som nå jobber med akkurat det samme", sier arbeidsleder i Enersense, Tatu Vattulainen. Et av prosjektene deres er As Oy Hietalahden Helmi i Helsingfors, hvor ladestasjonene er ferdig installert og tatt i bruk av beboerne.

Utgangspunktet i det ca. ti år gamle borettslaget var ifølge Tatu Vattulainen enkelt, for i hus på denne alderen har man vanligvis satt av kapasitet til ladebehovene for biler i tavlen. Derfor kan man bruke tavlen som boligselskapet allerede har, og den kan også ha ledige kurser, som gjør arbeidet betydelig raskere og installasjonskostnadene lavere.

I Hietalahden Helmi fikk vi for eksempel bygd en ny ladesentral direkte i parkeringshuset, og trekkingen ble gjort derfra til ladestasjonene. Det ble reservert ladekapasitet til 20 kjøretøy, og 14 av disse ble gjort ferdige med én gang. Totalt varte byggearbeidet i nesten tre uker, og det ble brukt finske kabler fra Reka til kablingen.

I dette prosjektet trengte vi litt over 50 meter kabel fra sikringsskapet til ladesentralen, og i tillegg ca. 300 m installasjonskabler til selve ladestasjonene. Når det er snakk om et parkeringshus, må man også ta hensyn til bestemmelsene for brannsikring, og derfor ble det brukt en kabel i en høyere brannklasse til en del av kablingen. I mindre krevende kabeltrekkinger brukte vi kabler i brannklasse DCA.

– Når det gjelder strømtilførsel til ladestasjoner, er planleggingen viktig. Alle prosjekter er forskjellige, og det er for eksempel lurt å tenke grundig gjennom trekkingen av kabler samt gjennomføringene på forhånd. Slik unngår man overraskelser i forbindelse med selve arbeidet, forteller Vattulainen.