Reka Cables åpnet kabeltestinganlegg i Keuruu

Reka Kabel har åpnet et brannlaboratorium for testing av kabler i Keuruu. Cable Test Center (CTC) er Finlands første testanlegg som tilbyr CPR-testing i henhold til det nye europeiske klassifiseringssystemet (CPR). Etableringen av det nye anlegget vil forbedre Reka Kabels produktutviklingsarbeid betydelig. Laboratoriet tilbyr også testingstjenester til eksterne aktører.

EUs nye brannsikkerhetskrav stiller nye krav til kabelprodusenters produkter beregnet på for eksempel bygninger. Kravene til kortere tid i produktutvikling med hensyn til endrede krav og behov i markedet er viktige faktorer Reka Kabel ønsker å løse gjennom invenstering i nytt brannlaboratorium.

EUs nye byggproduktregulering er bakgrunne for det nye testsenteret
Bakgrunnen for investeringen av brannlaboratoriet Cable Test Center er EUs byggevareforordningen EU / 305/2011, som regulerer sikkerheten av byggevarer og som 1 juli 2017 ble utvidet til å omfatte strøm- og datakablene som gjøres tilgjengelig i markedet for byggevarer. Innenfor bransjen benyttes navnet «CPR» (Construction Products Regulation).

Den nye brannklassifiseringen for kabler i henhold til byggproduktreguleringen krever at produsentene beskriver bruken av produktene i brann på en mer allsidig måte enn tidligere.

Reka Kabels egen CPR-branntest for kabler gir betydelige fordeler ved produktutvikling. Byggproduktreguleringen krever at nye produkter alltid testes og klassifiseres i henhold til det nye systemet før de blir markedsført.

«Muligheten til å utføre CPR tester i våre egne anlegg gir oss fordeler i form av både tid og kompetanse, og vi er nå mindre avhengig av eksterne godkjenningsanleggs praksis og tidtabeller,» forklarer Cable Test Center produktutviklingssjef Jari Koistinen.

«Vi kan teste nye produkttyper i fred og ro og optimalisere egenskapene deres før de obligatoriske offisielle tester blir gjort i anlegg for godkjenning.»

Utstyret muliggjør også mer effektiv markedsovervåking og analyse av konkurrerende produkter.

Cable Test Center tilbyr også branntesting til eksterne aktører

Byttet til det nye systemet for klassifisering og testing av brannegenskaper har forårsaket betydelige utfordringer for kabelprodusenter. Testprosessen og klassifiseringssystemet er forskjellig fra tidligere brannspredningstester og klasser, og testutstyret som tidligere ble brukt, er ikke tilstrekkelig i lys av de nye kravene.

Nytt er også at godkjenningskriteriene for brannklassifisering nå skal gjøres av et varslet organ (Notified Body). For tiden finnes ikke dette i Finland, det nærmeste er i Sverige.

Utstyret i Cable Test Center brukes av få aktører, da kun de største kabelprodusentene har eget utstyr av denne typen. Derfor anslår vi at både kunder og myndigheter i fremtiden vil kreve testing av kabeladferd i brann, for eksempel for ulike evalueringer og produktutvikling. Dette skaper nye forretningsmuligheter for Reka Cables samtidig som det forbedrer kvaliteten og sikkerheten til egne produkter fra vårt allerede høye nivå.

Reka Kabel har testet og klassifisert alle sine kabler ved hjelp av eksterne testanlegg, i samsvar med de nye CPR-kravene innen fristen som utløp 1.7.2017.