Reka Cables er i ferd med å bli den grønneste kabelprodusenten i verde

Reka Cables tar stormskritt mot grønnere kabelproduksjon. En del av bedriftens mål blir nådd ved å introdusere CO2-fri strøm, solceller, grønn fjernvarme og LED-belysning.

Bærekraft er en naturlig del av Reka Cables virksomhet og bedriften har som mål å bli den grønneste kabelprodusenten i verden. For å oppnå målet har bedriften forpliktet seg til å følge FNs bærekraftmål og satt sine egne miljømål for økt bærekraft. «Vi har bærekraft som utgangspunkt i vår strategi og virksomhet», forteller Jukka Poutanen, adm. direktør hos Reka Cables.

Reka Cables factorySolenergianlegg i Keuruu-fabrikkenGrønn energi

Alle Reka Cables tre produksjonsanlegg og kontorlokaler har gått over til helt utslippsfri, CO2-fri strøm. Kabelproduksjonen krever mye strøm, så overgangen til grønn strøm i prosessen betyr et betydelig lavere karbonfotavtrykk fra produksjonen. Overgangen til grønn energi har skjedd raskere enn opprinnelig planlagt.

Fabrikkene i Keuruu og Riihimäki har fått solceller installert i sommer, og strømproduksjonen starter i september. Totalt er det blitt installert 675 solceller som kommer til å produsere ca. 130 000 kWh per år. «Investering i solenergi er ikke bare miljøvennlig, men også økonomisk lønnsomt, og sammen med CO2-fri prosessestrøm utgjør dette en konkret miljøgjerning», sier Anne Tillgren, produksjonsdirektør hos Reka Cables.

Energieffektivitet med LED-belysning

For å forbedre energieffektiviteten har Reka Cables skiftet belysningen i alle sine produksjonsanlegg til LED-belysning. Den fornyede belysningen gir en energibesparing på 1 300 000 kWh per år og bidrar slik til å nå miljømål for energieffektivitet. Den justerbare belysningen gir også økt arbeidssikkerhet og trivsel på fabrikkene.

Slutt på oljefyring og kabelleveranser til ny fossil energiproduksjon

Reka Cables ville gå fra oljefyring til et mer økologisk og energieffektivt alternativ i sine produksjonsanlegg. Også de siste rommene som fortsatt fyres med olje kan varmes opp med sertifisert fjernvarme fra og med mai måned.

Reka Cables har også bestemt seg for å slutte med kabelleveranser til ny fossil energiproduksjon allerede i 2020.