Reka Cables første produsent av karbonnøytrale kabler fra 01.11.2021

Reka Cables Karbonnoytral logo

Reka Cables har jobbet systematisk for sine miljømål, og bedriften har klart å redusere CO₂-utslippene sine med 80 % i forhold til i 2019. Reka Cables kompenserer utslippene som blir igjen ved å bli karbonnøytrale fra 01.11.2021 når det gjelder egen virksomhet.

I 2020 gikk alle Reka Cables tre produksjonsanlegg og kontorlokaler over til å benytte helt utslippsfri og CO2-fri strøm. Kabelproduksjonen bruker mye strøm, så overgangen til grønn prosesstrøm har redusert karbonavtrykket til produksjonen betydelig. Det er også installert solcelleanlegg ved fabrikkene i Keuru og Riihimäki, og ved hjelp av disse får vi produsert omtrent 130 000 kWh energi i året.

– Vi er den første produsenten av karbonnøytrale kabler, i alle fall innenfor vårt eget markedsområde, forteller administrerende direktør, Jukka Poutanen.

I samarbeid med AFRY Finland Oy har Reka Cables utviklet en egen kalkulator for beregning av karbonavtrykket i egen virksomhet. De har fått utslippene som på grunnlag av beregningene blir igjen av bedriftens egen virksomhet redusert fra et nivå på 2630 t eCO2 i 2019 til 480 t eCO2 i 2021. Disse gjenværende utslippene kompenserer Reka Cables for ved hjelp av høykvalitets og gjennomsiktige Gold Standard- og puro.earth-sertifiserte prosjekter, og vil oppnå karbonnøytralitet* fra 01.11.2021.

Utslippskompenseringen skjer gjennom investering i et solenergiprosjekt i India, i et karbonbindingsprosjekt i finske bygninger samt i et svensk biokullprosjekt. Kompensasjonen gjennomføres i samarbeid med Nordic offset, som opererer i et internasjonalt frivillig nettverk for utslippshandel.

Som utslipp i egen virksomhet regner man bedriftens direkte drivhusutslipp, som utslipp som oppstår i produksjonen av kabler, drivstoffet som brukes i prosesser og av kjøretøy samt utslippene av kjøpt energi, dvs. utslipp av forbruksstrøm og oppvarming.

Reka Cables viderefører sine klimahandlinger med et mål om å redusere utslippene i sin egen virksomhet betydelig og forbedre energieffektiviteten. Bedriften har også satt opp en plan for elektrifisering av kjøretøyene sine.

*kategorier Scope 1 og 2

Mer informasjon:

administrerende direktør Jukka Poutanen, tlf. +358 40 833 9007
kommunikasjonssjef Sanna Jaakkola, tlf. +358 44 219 4079

Mer informasjon om kompensasjonsprosjektene:

Gold Standard-prosjektet: et solenergiprosjekt i Guttigol i Karnataka, India, GS ID 6760
https://registry.goldstandard.org/projects/details/1775

puro.earth-prosjektet: permanent binding av karbondioksid i Ekovilla
https://puro.earth/services/net-negative-insulation-material-finland-100009

puro.earth-prosjektet: biokullprosjekt, Egendom Hjelmsäter, Sverige
https://puro.earth/services/biochar-in-sweden-hjelmsaeters-egendom-100026