Reka Cables Ltd ble tatt opp i UN Global Compact, verdens største initiativ for samfunnsansvar, i november

UN Global Compact er verdens største frivillige initiativ for å fremme samfunnsansvar hos både bedrifter og andre organisasjoner, og ble etablert av FN i år 2000. Det tilbyr medlemmene et ansvarsrammeverk der prinsippene og målene er kjent over hele verden. Global Compact godtok Reka Cables Ltd som en del av nettverket i november.

I sitt eget samfunnsansvarsarbeid har Reka Cables allerede forpliktet seg til FNs mål for bærekraftig utvikling, f.eks. i forhold til bærekraftig industri, arbeidsliv og miljø. Ved å bli med i Global Compact-initiativet, forplikter Reka Cables seg til ti prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljøet og forebygging av korrupsjon, som gjør det mulig å oppnå FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

Signatarer til Global Compact-initiativet må rapportere om sin fremgang med en årlig CoE-rapport. Reka Cables vil levere sin første CoE-rapport våren 2023.

Les mer om Global Compact: https://www.unglobalcompact.org/