Skip to main content

Brannsikre kabler

Brannsikre Flamerex-kabler fra Reka Kabel er egnet for bruk der det er nødvendig å sikre strømforsyningen, også under en brann. Brannsikre kabler er halogenfrie, inneholder ikke PVC og sprer ikke brann når de er i bunter. Materialene som brukes i halogenfrie kabler, er enkle å resirkulere.

Kabelen opprettholder driftskapasiteten under en brann takket være det flammesikre og isolerende mica-båndet som ligger rundt kobberlederne. I tillegg genererer brannsikre kabler bare litt røyk og sprer ikke brann.

Brannsikre kabler er spesielt beregnet for installasjon der det av sikkerhetsmessige hensyn er nødvendig at alarm-, styre-, signal og strømforsyningssystemer virker i tilfelle brann.

Reka Kabel tilbyr brannsikre installasjonskabler, kraftkabler, EMC-strømkabler og signalkabler. Alt tilbehør som brukes ved installasjon av brannsikre kabler, må også være brannsikkert.

Brannsikre Flamerex-kabler er beregnet for fast overflatemontering og innfelling, også i våte omgivelser, både innendørs og utendørs. Det anbefales at de brukes i områder hvor kabelen må opprettholde driften under en brann, og hvor det er mange mennesker og vanskelig å evakuere. Hvis en brannsikker kabel utstyres med en konsentrisk leder, er den også egnet for bakkeinstallasjon.

Våre brannsikre kabler er også halogenfrie og genererer bare litt røyk ved en brann. Det er viktig at kabler er brannsikre og halogenfrie, men separate og uavhengige egenskaper må testes ved hjelp av forskjellige metoder.

Kravene for bruk av brannsikre og halogenfrie kabler i nye installasjoner har økt. Nye bruksområder inkluderer sykehus og andre behandlingsanlegg hvor bruk av brannsikkert og halogenfritt installasjonsutstyr gir store fordeler i tilfelle brann. Avbruddsfri strømforsyning er en forutsetning for å kunne lykkes med mange behandlingsprosedyrer. For å forenkle installasjonen har vi utarbeidet separate installasjonsinstruksjoner for brannsikre kabler. Ved å følge disse instruksjonene kan du stole på funksjonaliteten til installasjonen, også under brann.