Hver dag er en sikkerhetsdag hos Reka Cables

Hver dag er en sikkerhetsdag hos Reka Cables

Innen kabelproduksjon krever sikkerhet på arbeidsplassen en systematisk tilnærming. Ved å følge sikkerhetsrutinene reduseres risikoen for ulykker, og arbeidernes sikkerhet og trivsel forbedres.

Sikkerhet på arbeidsplassen er et vidt begrep, og i kabelindustrien omfatter det risikovurdering, bruk av personlig verneutstyr, sikkerhet ved maskiner og utstyr, kjemikaliesikkerhet, elsikkerhet, ergonomi, opplæring og instruksjon av arbeidstakere, beredskapshåndtering og overholdelse av lover og standarder.

«Hos Reka Cables er sikkerhet vår viktigste forpliktelse, og vi er alle ansvarlige for den hver eneste dag», sier Emma Lehtonen, sikkerhetssjef hos Reka Cables.

Sikkerhetsmål og implementering

Reka Cables har et nullmål for alvorlige ulykker. Selskapet utvikler aktivitetene sine i samarbeid med de ansatte, bedriftshelsetjenesten, myndigheter og eksperter.

«Vi har et sikkerhetsprogram på plass, med blant annet gylne regler og SUSA-kort der de ansatte kan rapportere sikkerhetsobservasjoner. Winningtemp – et AI-verktøy som hjelper de ansatte med å uttrykke følelsene sine», sier Lehtonen.

Sikkerhetsdagen «Safety Day» feires også på Rekas finske anlegg.

«Selv om hver dag er en sikkerhetsdag, er formålet med sikkerhetsdagen å øke bevisstheten, stimulere ideer og diskutere sikkerhet på en positiv måte», minner Lehtonen om.

Sikkerhetsdag 2024 hos Reka Cable

Safety Day 2024 ved produksjonsanleggene i Keuruu og Riihimäki fokuserte spesielt på håndsikkerhet og håndtering av kabeltromler.

«Alle ble bedt om å tenke over hva de trenger eller ønsker å bruke hendene til. Selv om hendene er det viktigste verktøyet for nesten alle i det daglige arbeidet, trenger hver og en av oss hendene også utenfor gjerdet på arbeidsplassen. Vi minnet oss selv på kravene til håndbeskyttelse og coilhåndtering i tråd med våre gylne regler, og gikk gjennom vårt utvalg av verktøy og utstyr for håndbeskyttelse og coilhåndtering», sier Emma Lehtonen, Safety Manager.

På hovedkontoret var temaet fysisk belastning i kontorarbeid. I tillegg til et foredrag av en bedriftshelsefysioterapeut ble det gjennomført praktiske øvelser for å opprettholde arbeidskapasiteten.

I tillegg til aktivitetene i produksjonsanleggene og på hovedkontoret fikk alle ansatte muligheten til å delta i en nettbasert quiz om maskin- og håndsikkerhet, der det ble trukket ut premier til alle deltakerne.