Vår første miljøproduktdeklarasjon har blitt publisert

Vi har nå publisert vår første miljøproduktdeklarasjon (EPD), som er en miljøvurdering basert på internasjonale standarder.

Innenfor konteksten til EPD-prosjektet har Reka Cables skaffet seg kompetanse innenfor utarbeidelse av forskjellige nivåer av miljøproduktdeklarasjoner, som gjør oss bedre i stand til å tilfredsstille kundebehov. Vi forplikter oss til å redusere miljøpåvirkninger, og miljøproduktdeklarasjoner gir oss også informasjon som hjelper oss med å utvikle vår virksomhet.

Les mer i bloggen vår om EPD-er og hvilke andre nivåer og typer av miljøvurderinger Reka tilbyr i tillegg til EPD-er.