Aluminiumskraftkabel (Eca)

Produktkategori
Brannklasse
Spenning
Søk

AXMK GY

Kabelen kan installeres både uten- og innendørs, og kan legges i jorden. Må installeres av fagperson.

PFXP-Al

Kabelen kan installeres både uten- og innendørs, og kan legges direkte i jorden. Må installeres av fagperson.

TFXP-Al

Kabelen kan installeres både uten- og innendørs, og kan legges direkte i jorden. Må installeres av fagperson.