Miljøansvar

Miljøansvar er en naturlig del av Reka Kabels virksomhet, og vi har som mål å bli verdens grønneste kabelprodusent.  Ved å produsere bærekraftige kabler til produksjonen av fornybar energi, gjør vi vår del for å fremme en mer økologisk og bærekraftig energibransje. Vi fremmer også en renere og mer bærekraftig fremtid ved å redusere miljøbelastningen i produksjonen.

Vi har satt oss egne miljømål for virksomheten

I 2020 tok vi en beslutning om å slutte å levere kabler til nye kraftverksprosjekter som bruker fossile brennstoffer. Vi har både gjennomført og har flere prosjekter på gang for å forbedre energieffektiviteten, og i løpet av 2020 fikk vi forbedret den totale energieffektiviteten med 7,3 % i forhold til 2017 med disse. I 2020 gikk alle produksjonsanleggene våre over til å bruke CO2-fri strøm og sertifisert fjernvarme.

Miljøpåvirkning

Vi legger vekt på effektiv bruk av materialene og energieffektivitet i produksjonsprosessene. Vi sorterer, resirkulerer og gjenbruker plast, metall og pakkematerialer overalt hvor dette er mulig. Både vannet og kjemikaliene vi benytter i produksjonen går begge i en lukket prosessyklus.

Vi vurderer nivået på samfunnsansvaret vårt etter det internasjonale EcoVadis-systemet. EcoVadis er et uavhengig evalueringsorgan for CSR, som vurderer miljøansvaret, rutinene i arbeidslivet, virksomhetens etikk samt bærekraften i leverandørkjeden. Vi har oppnådd gullnivå i klassifiseringen, og det er vi både glade og stolte over.

Vår virksomhetshåndbok oppfyller standarden ISO 14001 når det gjelder miljøansvar.

Vi har også mottatt sertifikatene Rinki og Green Label.

Miljøvennlige og effektive produkter

Ved hjelp av kablene vi produserer kan kundene våre bygge intelligente strømnett som en del av en infrastruktur som oppfyller prinsippene for bærekraftig utvikling. Våre førsteklasses kabler reduserer strømsvinn og gjennom dette også karbondioksidutslippet.

Vi satser på utviklingen av kablenes holdbarhet for å forlenge livssyklusen og forbedre resirkulerbarheten hos disse. Våre egne testvirksomheter sikrer også en kontinuerlig utvikling av produktene, både når det gjelder brannsikkerhet og materialtesting. Vi benytter bare råstoffleverandører som forplikter seg til en bærekraftig utvikling i sine egne virksomheter.  Vi sikrer leveringskjeden vår med avtaler og revisjon.

Miljøansvar er en naturlig del af Reka Kabels virksomhed, og det er vores mål er at være verdens mest grønne kabelproducent.  Ved at producere langtidsholdbare kabler til produktionen af vedvarende energi fremmer vi for vores del en mere grøn og bæredygtig energisektor. Også ved at mindske miljøbelastningen af vores produktion fremmer vi en bæredygtig og renere fremtid.